laatst gewijzigd:   21 juni 2015

www.sportmarketingmanagement.nl

SPORTMARKETING:

DE   UITDAGING   VOOR   DE    RELATIE    SPORT    EN    MARKETING

 


ACTUALITEIT: Zorgt Toon Gerbrands voor de ommekeer bij PSV?  !!!(klik hier voor meer informatie)

Op 24 juni 2015 verschijnt het nieuwe boekje "Wielersprokkels" van Jan van Wijk.
Klik hier voor meer informatie !

Deze website geeft informatie over de actualiteit en dynamiek van sportmarketing.
Zowel sportorganisaties, als studenten in sportmarketing worden met de informatie geholpen om meer professionaliteit in hun competenties te verwerven. Verder is de website voor overige belangstellenden een bron om kennis te nemen van sport als marketingbeleving.
 

U vindt hier informatie over:

   Jan van Wijk
 
 dynamiek van sportmarketing
   actualiteit, theorie en praktijk
   archief: theorie en praktijk 2013
   archief: theorie en praktijk 2012
 
  archief: theorie en praktijk 2011
 
  archief: theorie en praktijk 2010
   archief: theorie en praktijk 2009
   archief: theorie en praktijk 2008
   archief: theorie en praktijk (oudere items)
   literatuur
   informatieve links
   gastcolleges en spreekbeurten
   nadere informatie

Ik wens u veel leesplezier,JAN VAN WIJK

Jan van Wijk MM MPS (1950) studeerde onder meer Economische Wetenschappen,   Handelswetenschappen, Marketing en Professioneel Sportmanagement.

Hij geeft gastcolleges en lezingen over sportmarketing en sportmanagement en adviseert sportorganisaties over marketing en management. In zijn functie als directeur van Avans Hogeschool is hij actief binnen het hoger onderwijs. Daarnaast heeft hij ruim vijf en twintig boeken geschreven voor het hoger economisch onderwijs.

In de sport was hij jarenlang actief als trainer van gemotiveerde atleten in het hardlopen.

Ook is hij voorzitter en medeorganisator van "de Herderstocht" die elk jaar op Kerstavond in Bergen op Zoom wordt gehouden en heeft hij een website "Woordliefde" met teksten over "warmte, beleving, gevoel en liefde".

klik hier voor Home
 

Noot van de webmaster:

 

 

 

Op 29 april 2009 werd Jan van Wijk onderscheiden als "Lid in de Orde van Oranje Nassau"


DYNAMIEK VAN SPORTMARKETING

In de sportwereld worden meer en meer pogingen ondernomen om marketing een plaats te geven binnen de organisatie. Het duidelijker klantgeoriënteerd denken is echter nog niet volgroeid en bijgevolg worden kansen onbenut gelaten. Marketingvisie is, zowel bij sportbond en -vereniging als bij enkele deskundigen uit het sportveld, langzaam aan het opkomen.

De verdere professionalisering in de sport zet menige organisatie onder grote druk. Groei in kwaliteit en kwantiteit is alleen mogelijk als betrokkenen over de vereiste competenties beschikken. Aangezien de professionalisering in de sport zich steeds verder doorzet en marketing een meer prominente plaats inneemt in de sportwereld, zijn kennis, kunde en een positieve houding aangaande marketing vanzelfsprekend nodig in de sport. Vervolgens kan door een grotere marketingbeleving een veelheid aan kansen in de sport worden benut.

klik hier voor Home
 

LITERATUUR

Voor verder oriëntatie in marketingmanagement en sportmarketing in het bijzonder zijn de volgende werken relevant:


COMPETENTIETRAINING MANAGEMENT
2e druk, april 2013


 Auteur: Jan van Wijk

Organisaties zijn voortdurend in beweging. Management speelt in dit dynamische proces een essentiële rol en geeft vorm en richting aan een organisatie. In dit boek komen naast de benodigde basistheorie over organisaties en management, ook de vaardigheden aan de orde die je moet beheersen om als manager succesvol te zijn.

Hoe geef je leiding? Welke managementstijl past bij welk organisatietype? Hoe kun je tegenslagen omzetten in succesvolle acties en hoe geef je vorm aan veranderingsprocessen binnen een organisatie?
Aan de hand van praktijkvoorbeelden, theorie en opdrachten oefen je met dit boek de competenties die nodig zijn om een professionele manager te worden.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige druk
Voor deze tweede druk is de inhoud geheel geactualiseerd.

Competentietraining management is vooral geschikt als inleiding voor studenten die marketingmanagement als een belangrijk aandachtsgebied in hun opleiding hebben. Deze uitgave verrijkt de managementcompetenties van HBO studenten.

Informatie en bestellen bij:  Boomlemma uitgeverij

ISBN 97890593196849

eBook 9789460947469

Jan van Wijk staat zijn verdiensten met dit boek af aan het Fonds Gehandicaptensport.

klik hier voor Home

 

Nederlandse Tourhelden
In het bijna tweehonderd pagina's tellende boek "Nederlandse Tourhelden" is er veel beleving voor de wielersport. Vele herinneringen aan betekenisvolle Nederlandse wielrenners passeren de revue. Deze renners zijn opvallend actief geweest in de Ronde van Frankrijk. Anekdotes met dramatiek, heroïek en humor, prestaties in de Tour en daarbuiten komen van meer dan honderd renners aan bod.
Deze uitgave is een uiting van liefde voor de wielersport en meer in het bijzonder voor de Ronde van Frankrijk.

Met de verkoop van deze uitgave wordt het Fonds Gehandicaptensport gesteund.

    Nederlandse Tourhelden

    mei 2013, 190 pagina's, 21 * 14,5 cm
    ISBN 978-94-91198-08-3

    € 10,00 inclusief verzending in Nederland en België, afhaalprijs € 8,00.

    Een voorproefje uit "Nederlandse Tourhelden"

   

Voor  €  8,00 per exemplaar af te halen bij:

  Rookshop De Schelde, Antwerpsestraat 119, 4611 AE Bergen op Zoom, telefoon 0164 - 242412

De Tuymelaer, Grote Markt 6, 4611 NR Bergen op Zoom, telefoon 0164-242523

Schoenmakerij Saddlers, Sint Josephstraat 26, 4611ML Bergen op Zoom.

voor bestellen mail naar jan van wijk

klik hier voor Home

 

Olympische droom
Olympische droom is een roman over het leven van een topsportster die een turbulente ontwikkeling meemaakt van jong meisje tot atlete op Olympisch niveau. Het boek geeft een indringende kijk in het leven van een topsportster, die met een ijzersterk karakter de wil heeft om te winnen. Olympische droom laat de sportieve ontwikkeling meemaken en de psychologische aspecten beleven van het leven van een topsportster, waarbij toppen en dalen elkaar afwisselen. Na duizenden trainingen komen de Olympische Spelen in zicht ...
De netto-opbrengst gaat integraal naar het Fonds Gehandicaptensport.

   Olympische droom

    31 mei 2012, 184 pagina's, 14,5 * 21 cm
    ISBN 978-94-91198-0
5-2

    €  10,00 inclusief verzending, afhaalprijs  €  8,00.

    Een voorproefje uit "Olympische droom"

 

   voor bestellen mail naar jan van wijkl

klik hier voor Home

 

De 25e titel van Jan van Wijk "Marketing en Management in de sport"  !!!

Marketing en Management in de sport
Auteur: Jan van Wijk

ISBN 978-89-01-70688-3
Eerste druk. november 2007

Nu te bestellen voor de speciale prijs van €10,-- incl. verzendkosten !!
mail naar jan van wijk

Sportorganisaties zijn de laatste jaren sterk geprofessionaliseerd. Marketing en management hebben een stevige plek gekregen en zijn een voorwaarde voor het succes van de organisatie. De uitdaging ligt niet alleen in het winnen van klanten, maar ook in het behouden. Dit is alleen mogelijk, als de sportorganisatie de klantrelatie ontwikkelt.

Dit boek is in feite een professionele training om competenties te verwerven. Specifieke competenties zijn nodig om taken in de bijzondere context van marketing en management in de sport effectief uit te kunnen voeren en zo de doelstellingen van de organisatie te helpen realiseren.

Het boek bestaat uit vier delen:

  1. Van visie naar beleid
  2. Klantrelaties versterken
  3. Sportmarketing in ontwikkeling
  4. Sportmarketing in managementuitvoering

Bij de behandeling van de verschillende onderwerpen komt de relatie tussen theorie en praktijk duidelijk tot uiting: marketing- en managementtheorie wordt verweven met de sportpraktijk. Meer dan honderd praktijksituaties en (fictieve) voorbeelden verrijken de theorie. Elk hoofdstuk reikt uitdagingen en een competentietraining aan. Bij de behandeling van de diverse onderwerpen wordt er vanuit gegaan dat elementaire marketing- en managementkennis aanwezig is.

 

klik hier voor Home


Marketingkansen in de sport.

Auteur: Jan van Wijk

Communicatie in de klantrelatie is de rode draad in dit werk dat uniek is voor iedereen die belangstelling heeft voor sport en marketing en gedreven is om marketingkansen in de sport te benutten. Het is het eerste Nederlandstalige boek dat het brede perspectief van marketing en sport onder de aandacht brengt.

Managers, marketingdeskundigen, bestuurders en geïnteresseerden in de sport krijgen door dit werk een veelheid aan marketingkansen aangedragen. Daarnaast is het boek een welkome aanvulling voor studenten in het hoger economisch onderwijs in Nederland en België en voor hen die een post-universitaire opleiding in sportmanagement volgen.

Van dit werk is reeds de tweede druk verschenen bij Arko Sports Media, Nieuwegein.
ISBN 90-77072-84-5

klik hier voor Home
 

Succesvol Afstuderen 

Auteur: Jan van Wijk

ISBN 978-90-01-57703-2

Praktijkgericht onderzoek in het hbo
1e druk 2007

Succesvol afstuderen is onmisbaar voor alle studenten in het hoger onderwijs die met hun afstudeertraject gaan beginnen, zeker nu de accreditatiecommissies hoge eisen stellen aan bachelorscripties in het hoger onderwijs.

De auteur behandelt het hele traject: van de oriëntatie op de opdracht en de onderwerpkeuze via het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en het geven van de theoretische onderbouwing tot uiteindelijk de presentatie van het advies en het eindgesprek. Hij besteedt bovendien specifiek aandacht aan het samenspel tussen student, hogeschool en het bedrijf of de instelling. Alle stappen worden uitgelegd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Bovendien zijn er handige checklists opgenomen, onder meer voor het monitoren van de planning en de opzet van de scriptie.

Succesvol afstuderen is een praktisch en handzaam boek zowel voor studenten als voor de begeleidende docenten. Het boek is bovendien voor een zeer vriendelijke prijs verkrijgbaar.

De bijbehorende website   www.succesvol-afstuderen.wolters.nl   geeft extra informatie voor docenten en studenten.


klik hier voor Home


Inspirerende Visies; "Marketing voor en door Marketeers"

Auteur: Jan van Wijk

Een bundeling van interviews over de marketingvisies van de leden van het "Marketinggenootschap"

Bekijk "Inspirerende Visies"

 

 

klik hier voor Home

GASTCOLLEGES EN SPREEKBEURTEN

Jan van Wijk verzorgt gastcolleges in sportmarketing en sportmanagement. Ook houdt hij spreekbeurten bij sportorganisaties over deze onderwerpen. Hij kan specifiek ingaan op actuele aspecten als klanten, professionalisering, sponsoring, belevenissen, visie, strategie, marktdynamiek, trends en ontwikkelingen.


klik hier voor Home

NADERE INFORMATIE

Voor meer informatie:

mail naarjan van wijk

klik hier voor Home


ACTUALITEIT, THEORIE EN PRAKTIJK 2014

 

naar: ACTUALITEIT, THEORIE EN PRAKTIJK 2008

naar: ACTUALITEIT, THEORIE EN PRAKTIJK 2009

naar: ACTUALITEIT, THEORIE EN PRAKTIJK 2010

naar: ACTUALITEIT, THEORIE EN PRAKTIJK 2011

naar: ACTUALITEIT, THEORIE EN PRAKTIJK 2012

naar: ACTUALITEIT, THEORIE EN PRAKTIJK 2013

Oudere items vindt U terug in het archief !!!


BELEID
Zorgt Toon Gerbrands voor de ommekeer bij PSV? (28-04-2014)
PSV zwalkend verder (09-12-2013)
Dafne Schippers en Ignisious Gaisah winnen medailles op WK atletiek (18-08-2013)
Adam Maher al een held bij PSV (02-07-2013)
Voetbalclub DOSKO schrijft historie (31-05-2013)
Zwalkend beleid KNSB (22-05-2013)
PSV in mineur na mislukte titelrace (17-04-2013)
Amstel Gold Race zonder Gesink en Poels (12-04-2013)
Kromowidjojo ver van topniveau op Swim Cup Eindhoven (08-04-2013)
  

BRANDING
succesvolle sportmerken (18-09-2013)
Ranomi Kromowidjojo wisselvallig en groots op WK zwemmen (05-08-2013)
duurzaam ondernemen (17-07-2013)
sterk merk (10-07-2013)
Michaëlla Krajicek wint tweemaal in Heraklion (22-04-2013)
 

COUNTRY/CITY MARKETING
Tourstart 2015 met tijdrit in Utrecht (29-11-2013)
Tour de France 2015 start in Utrecht (08-11-2013)
Rotterdam krijgt nieuwe Kuip (13-06-2013)
Ronde van Italië belooft vuurwerk (03-05-2013)
 

DOELGROEPEN
Wereldtitel aflossing voor shorttrackers (17-03-2014)
Wesley Sneijder uit de gratie bij Louis van Gaal (21-08-2013)
Nederlandse zwemtop uiterst smal (08-08-2013)
Chris Froome overtuigende winnaar Tour de France 2013 (22-07-2013)
PSV heeft opnieuw kans gemist  (09-05-2013)
Bayern München vernedert FC Barcelona (24-04-2013)
Amstel Gold Race opnieuw met veel belangstelling (15-04-2013)
 

EXPERIENCE MARKETING
Niki Terpstra is keigoed en wint Parijs - Roubaix (14-04-2014)
Fabian Cancellara oppermachtig in de Ronde van Vlaanderen (07-05-2014)
Nadine Broersen wereldkampioen vijfkamp (08-03-2014)
Sven Kramer en Ireen Wüst veroveren olympisch goud (09-02-2014)
Wim Stroetinga wint nipt Zesdaagse van Bremen (15-01-2014)
Zesdaagse Rotterdam opnieuw voor Keisse en Terpstra (08-01-2014)
Tour de France 2014 kent zwaar parkoers (23-10-2013)
Wielercafé Breda (06-10-2013)
Ellen van Dijk is ook wereldkampioen op de individuele tijdrit (24-09-13)
Chris Horner is oudste winnaar Vuelta (15-09-2013)
Unieke medaille op WK roeien (02-09-2013)
PSV met veel uitdagingen (10-08-2013)
Bayern München vernedert FC Barcelona (24-04-2013)
Amstel Gold Race opnieuw met veel belangstelling (15-04-2013)
 

FINANCIËN
Roberto Heras eist een miljoen euro (16-12-2013)
In Hengelo wijkt atletiek niet voor voetbal (07-11-2013)
Ajax kent hoge bonussen toe (11-10-2013)
Financiële hobbel voor nieuwe Kuip in Rotterdam (03-04-2013)
 

IMAGO
Ireen Wüst schrijft schaatshistorie (24-03-2014)
Nederland groots op de Olympische Spelen in Sochi (23-02-2014)
Jorien ter Mors weergaloos op 1500 meter schaatsen in Sotchi (17-02-2014)
Unicum met podium geheel Oranje op 500 meter (11-02-2014)
Marianne Vos oppermachtig op WK veldrijden in Hoogerheide.(01-02-2014)
Ireen Wüst en Jan Blokhuijsen dubbel goud op EK (13-01-2014)
Lance Armstrong contra Hein Verbruggen (18-11-2013)
Epke Zonderland werelds op de rekstok. (07-10-2013)
Wereldtitel voor Ellen van Dijk en Niki Terpstra in de ploegentijdrit (23-09-2013)
PSV viert honderdste verjaardag met perspectief (29-08-2013)
Mysterie rond Theo Bos in Spanje (26-08-2013)
Enkel Igor Sijsling slaagt op Wimbledon (28-06-2013)
meedoen of stoppen (17-06-2013)
Serena Williams wint weer Roland Garros (08-06-2013)
Denis Mentsjov stopt ineens met wielrennen (21-05-2013)
John van den Brom met Anderlecht landskampioen (19-05-2013)
Frank de Boer leidt Ajax opnieuw naar titel (06-05-2013)
Veroordeling Dopingarts Fuentes met een nasmaak (01-05-1013)
Marianne Vos wint ook de Ronde van Vlaanderen (01-04-2013)
 

INNOVATIE
KNVB innoveert arbitrage betaald voetbal (30-07-2013)
Courage in Wielercafé Breda (29-04-2013)
 

MEDIA
Michael van Gerwen is dartkoning (02-01-2014)
Carlien Kleibeuker en Mark Tuitert in Olympische selectie (30-12-2013)
Marianne Vos sportvrouw van 2013 (18-12-2013)
Marianne Vos voor de achtste keer wielrenster van het jaar (26-11-2013)
Marianne Vos prolongeert wereldtitel (29-09-2013)
Fox Sports is de voetbalzender (02-08-2013)
 

MERCHANDISING
Gareth Bale is de duurste man op voetbalschoenen (03-09-2013)
 

SPONSORING
Gilbert weer groots in Amstel Gold Race (20-04-2014)
Giant en Trek helpen de wielersport (25-01-2014)
FC Barcelona heeft innovatieve sponsor met Intel (12-12-2013)
Specialized-Lululemon heeft sterk damesteam in 2014 (22-11-2013)
sterke schaatsploegen voor het nieuwe seizoen (22-10-2013)
Vacansoleil-DCM zegt vaarwel (16-10-2013)
Rabobank/Liv Giant in 2014 een zeer sterke wielerploeg (14-10-2013)
Beslist anders volgens Beslist.nl (09-10-2013)
Vacansoleil en Euskaltel verdwijnen uit peloton (23-08-2013)
Feyenoord kent zwakke seizoenstart (14-08-2013)
Exposurewaarde in de sport (27-07-2013)
Wielerteam Blanco omgedoopt tot Belkin (24-06-2013)
Belkin nieuwe sponsor voor Team Blanco? (15-05-2013)
 

SPORTICONEN
Eusébio da Silva Ferreira 1942-2014 (06-01-2014)
Gerrie Mühren 1946 - 2013 (20-09-2013)
Ingrid Visser 1977-2013 (27-05-2013)
 

STRATEGIE
Tim Veldt behaalt zilver op het wereldkampioenschap baanwielrennen (03-03-2014)
Belkin vol verwachting voor 2014 (21-01-2014)
Rasmussen zorgt met Gele Koorts voor Rabokoorts (13-11-2013)
UCI: wielersport drastisch hervormen (01-11-2013)
PSV moet beleid grondig veranderen (29-10-2013)
Tokio verwelkomt Olympische Spelen 2020 (08-09-2013)
KNSB-voorzitterTerpstra rijdt een scheve schaats (30-08-2013)
Lucinda Brand oppermachtig in Etten-Leur (12-08-2013)
Chris Froome toont Tourvorm in Dauphiné (05-06-2013)
Robert Gesink stelt opnieuw zwaar teleur (24-05-2013)
 

Oudere items vindt U terug in het archief !!!

klik hier voor Home

 

Zorgt Toon Gerbrands voor de ommekeer bij PSV?

De Eindhovense voetbalclub PSV heeft met Toon Gerbrands een akkoord bereikt over het algemeen directeurschap. Gerbrands gaat zijn handtekening zetten onder een vierjarig contract.

Toon Gerbrands gaat Tiny Sanders, de huidige veelbesproken directeur, vervangen. Gerbrands vertrekt bij het Alkmaarse AZ als algemeen directeur. Bij voetbalclub AZ heeft Gerbrands veel werk verzet. Hij is een gedreven manager, beschikt over visie, toont leiderschap en realiseert de zorgvuldig gekozen doelstellingen. Gaat Toon Gerbrands voor de ommekeer bij PSV zorgen? Lukt het Gerbrands het zakelijk en sportief beleid te verenigen in Eindhoven? Krijgt Gerbrands ook de sympathie van de supporters? Ongetwijfeld laat Toon Gerbrands zien dat hij geheel anders opereert dan Tiny Sanders.

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Gilbert weer groots in Amstel Gold Race

De Amstel Gold Race is opnieuw gewonnen door de Belg Philippe Gilbert. De wielrenner van de sponsorploeg BMC was ongenaakbaar in de laatste kilometers. Gilbert nam op de Cauberg te Valkenburg met een splijtende versnelling afstand van zijn concurrenten. Met een lichte voorsprong kwam hij als eerste over de eindstreep. Met deze overwinning is het voor Phipppe Gilbert de derde zege in de Amstel Gold Race.

De enige Nederlandse klassieker, die over ruim 250 kilometer ging, deed opnieuw zowat alle Limburgse heuvels aan, als Loorberg, Gulpenerberg, Bemelerberg, Keutenberg en Cauberg. Naast winnaar Philippe Gilbert stonden op het podium de Belg Jelle Vanendert, als tweede en de Australiër Simon Gerrans, als derde. Een ereplaats was er voor Bauke Mollema met een zevende notering.

Voor sponsor Amstel Bier was ook deze Gold Race een groot succes. Enkele honderdduizenden omzoomden het parkoers en Amstel Bier was duidelijk in beeld tijdens de koers, bij de eindstreep en op het podium. De 49e editie van de Amstel Gold Race was niet alleen een sportief succes, maar ook een voltreffer voor de marketing van sponsor Amstel Bier.

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Niki Terpstra is keigoed en wint Parijs - Roubaix

Niki Terpstra heeft voor Nederlands succes gezorgd door de wielerklassieker Parijs - Roubaix te winnen. De renner van de Belgische sponsorploeg Omega Pharma Quick Step, heeft opnieuw laten zien op zware parkoersen met veel kasseien bij de besten van de wereld te behoren.

In een enerverende finale verricht Niki Terpstra veel belangrijk werk. Hij brengt de Vlaming Tom Boonen, zijn mede kopman, terug naar voren en slaat met een scherpe demarrage zijn slag op acht kilometer van de aankomst. Terpstra behoudt een kleine voorsprong en komt zegevierend over de eindstreep in Roubaix. Wat een spannende ontknoping en wat brengt deze wielerklassieker opnieuw miljoenen in vervoering.

Niki Terpstra is de zesde Nederlander die Parijs - Roubaix wint. Hij komt in het rijtje Nederlandse winnaars van de kasseienklassieker en wel na Peter Post in 1964, Jan Janssen in 1967, Jan Raas in 1982, Hennie Kuiper in 1983 en Servais Knaven in 2001.

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Fabian Cancellara oppermachtig in de Ronde van Vlaanderen

De Zwitser Fabian Cancellara heeft voor de derde maal de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Hij was de topfavoriet en heeft die rol meer dan waar gemaakt.

In de zware finale met heel wat lastige hellingen gingen vier leiders naar de eindstreep in Oudenaarde. Naast Fabian Cancellara waren drie Vlamingen in de kopgroep aanwezig, namelijk Greg van Avermaet, Sep Vanmarcke en Stijn Vandenbergh. Cancellara legde de anderen zijn wil op en klopte de Vlamingen in de sprint. Met deze zege won de geslepen "Spartacus" zijn derde Ronde van Vlaanderen.

Honderdduizenden wielerfans omzoomden het parkoers en vooral in de heuvelzône stonden de mensen rijen dik. De televisie-uitzending trok ook dit jaar ontelbare kijkers. De wedstrijd, die terecht Vlaanderens Mooiste wordt genoemd, heeft opnieuw bij miljoenen voor veel beleving gezorgd. Wat is deze klassieke wielerkoers populair!

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Ireen Wüst schrijft schaatshistorie

Ireen Wüst wint op imponerende wijze de mondiale titelstrijd in het allround schaatsen te Heerenveen. Op de 500, 1000 en 3000 meter zegeviert Wüst en op de afsluitende 5000 meter wordt zij tweede achter haar landgenote Yvonne Nauta. In Heerenveen heeft Ireen Wüst opnieuw laten zien dat zij oppermachtig is tijdens het wereldkampioenschap allround schaatsen.

Ireen Wüst is de eerste Nederlandse die vijf wereldtitels in het allround schaatsen heeft behaald. Wüst was al wereldkampioene in 2007, 2011, 2012 en 2013. Met haar vijfde allroundtitel in 2014 schrijft Ireen Wüst geschiedenis. Met vier wereldtitels deelde Ireen Wüst het record met Atje Keulen - Deelstra.

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Wereldtitel aflossing voor shorttrackers

In het Canadese Montreal hebben de Nederlandse shorttrackers de wereldtitel behaald. De Nederlandse aflossingsploeg bij de mannen behaalde in een spannende race goud. Daan Breeuwsma, Niels Kerstholt, Sjinkie Knegt en Freek van der Wart zijn de besten op het koningsnummer van de wereldkampioenschappen. Zowel de vier shorttrackers, als bondscoach Jeroen Otter, waren euforisch na het behalen van de wereldtitel op de aflossing. In de finale eindigden achter Nederland Zuid-Korea met zilver en Groot-Brittannië met brons.

De overwinning van de Nederlandse shorttrackers draagt ongetwijfeld bij aan de groeiende populariteit van deze schaatsdiscipline. Shorttrack, dat een specifieke doelgroep in het schaatsen is en een enorme ontwikkeling meemaakt, gaat ongetwijfeld nog meer belangstelling krijgen. Dit heeft een positieve invloed op de media-aandacht en sponsoring.

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Nadine Broersen wereldkampioen vijfkamp

Meerkampster Nadine Broersen is in het Poolse Sopot wereldkampioen vijfkamp geworden. De in Hoorn geboren en in het Brabantse Dongen wonende Nadine, is de eerste Nederlandse die goud wint op de meerkamp van het wereldkampioenschap.
De prestatie van Nadine Broersen is ongekend groots in de Nederlandse atletiek met zelfs een Nederlands record indoor in het hoogspringen. Nadine raakte over de indrukwekkende hoogte van 1.93 meter. Deze prestatie leverde haar heel veel punten op. Op de 60 meter horden was haar tijd 8,32 seconden. Nadine sprong 6.17 meter ver en daarmee behaalde zij een persoonlijk record. Zij stootte de kogel 14,59 meter ver. Op de afsluitende 800 meter stelde zij haar eerste plaats veilig met een scherpe tijd van 2.14,97. Met een eindtotaal van 4830 punten loste zij Karin Ruckstuhl af op de nationale recordlijst.

De ontwikkeling van 23-jarige Nadine Broersen is snel gegaan, want de wereldtop bereiken deed zij in amper vier jaar. Dat realiseren is ook deels het werk van haar coach Ronald Vetter.
Het is sinds 1989 geleden dat er voor Nederland nog een gouden medaille is behaald op het wereldkampioenschap indoor. Nelli Cooman op de 60 meter en Elly van Hulst op de 3000 meter gingen Nadine Broersen in 1989 voor. Nadine Broeren laat zien dat een sporter met een sterk lichaam, doorzettingsvermogen en vechtlust heel ver kan komen.

Wat heeft Nadine Broersen voor veel beleving gezorgd! Wat heeft zij voor de atletiek nog meer in petto? Hoe staat zij ervoor op de Olympische Spelen in 2016? Nadine, we wachten vol vertrouwen af.

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Tim Veldt behaalt zilver op het wereldkampioenschap baanwielrennen

Tim Veldt hanteert al enige tijd een nieuwe strategie en deze levert hem succes op. Een nieuwe trainingsaanpak, met veel intervaltrainingen, heeft de afgelopen winterperiode tot bijzonder grote prestaties geleid. Na een tweede plaats op het Europees Kampioenschap en ook een zilveren medaille tijdens de Wereldbeker in Manchester, is er nu ook zilver op het wereldkampioenschap baanwielrennen in het Colombiaanse Cali. Op het onderdeel omnium behaalde Tim Veldt de tweede plaats.

Het omnium werd verreden op twee warme dagen. De 30-jarige Tim Veldt liet zien dat de slopende competitie over zes onderdelen hem terecht de zilveren medaille opleverde. De vliegende ronde, puntenkoers, afvalwedstrijd, achtervolging, scratch en vooral de kilometer tijdrit reed Tim Veldt zo goed dat hij tweede in de eindstand werd. Tim eindigde vlak achter de winnaar, de Fransman Thomas Boudat.

De aanpak van Tim Veldt laat zien dat het rendeert als de sporter de juiste trainingen doet en voldoende rust neemt. Tim Veldt is een voorbeeld voor vele jonge wielrenners die hogerop willen komen.

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Nederland groots op de Olympische Spelen in Sochi

Met 24 schaatsmedailles zijn de Olympische Spelen in het Russische Sochi voor Nederland ongekend groots en vrijwel niet te verbeteren. Alle medailles zijn op de schaatsen behaald en wel op de lange baan en bij de shorttrack. Nederlandse sporters hebben opnieuw aangetoond dat het schaatsen de wintersport van ons land is. Met acht keer goud, zevenmaal zilver en negen keer brons komt Nederland op de vijfde plaats in het landen medailleklassement. Het imago van het Nederlandse schaatsen is tot zeer grote hoogte gestegen. Begeleiding, talent, wilskracht, faciliteiten en sponsoring hebben tot de grote successen geleid.

Van alle Nederlandse sporters is Ireen Wüst de meest succesvolle olympiër op de winterspelen. In Sochi behaalde zij goud op de 3000 meter en zilver op de 1000, 1500 en 5000 meter. In de Nederlandse schaatshistorie behaalde tot heden niemand zoveel medailles in een sportloopbaan. In totaliteit staat de teller voor de 27-jarige Ireen Wüst op 8 medailles, namelijk vier keer goud, driemaal zilver en eenmaal brons.

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Jorien ter Mors weergaloos op 1500 meter schaatsen in Sotchi

Op de 1500 meter van het langebaanschaatsen voor dames op de Olympische Spelen te Sotchi is het een complete Nederlandse overheersing geworden. De vier Nederlandse schaatssters legden beslag op de plaatsen 1, 2, 3 en 4. Sterker kan een land niet voor de dag komen.

Jorien ter Mors zette al snel de toon met een supertijd van 1.53.51. Deze chrono bleek de onklopbare tijd. Jorien, die ook in de shorttrack actief is, greep het goud. Op meer dan een halve seconde eindigde Ireen Wüst tweede. Ireen werd op waarde geklopt door Jorien. Het podium werd vol gemaakt door Lotte van Beek die knap derde werd op ruim een seconde van winnares Ter Mors. Marrit Leenstra reed naar de vierde plaats en belandde net naast het olympisch podium.

De Nederlandse schaatssters overheersten het damesveld met 36 deelneemsters op de 1500 meter. Jorien, Ireen, Lotte en Marrit hebben het Nederlandse schaatsen naar een ongekende hoogte gestuwd en het imago van het Nederlandse schaatsen een enorme impuls gegeven met prestaties die op de 1500 meter niet te verbeteren zijn.

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Unicum met podium geheel Oranje op 500 meter

Een unicum in de Nederlandse schaatshistorie! Drie Nederlandse schaatsers op de 500 meter sprint op het podium in Sotchi. Wat een groots gebeuren! Wat een belevenis! Wat een Nederlandse toppers op de Olympische Spelen!

De Olympische Spelen in Sotchi zijn voor de Nederlandse sprinters de hemel op aarde geworden. Op de 500 meter sprint grijpt Michel Mulder de gouden medaille. Jan Smeekens is de winnaar van het zilver en Michels tweelingbroer Ronald verovert het brons. Ongekend spannend is de strijd op de kortste afstand van het lange baan schaatsen. Michel Mulder wint de olympische titel door Jan Smeekens met een honderdste van een seconde voor te blijven.

Het is opvallend dat Nederland het hele podium oranje laat kleuren. De internationale tegenstand wordt op afstand gehouden door drie Nederlandse sprinters. Michel, Jan en Ronald plukken op het juiste moment de vruchten van jarenlange trainingsarbeid en door te leven zoals het een topsporter betaamt. Daarbij komt de professionele omkadering van de sprinters en een langdurige investering door sponsors. Het Nederlandse schaatsen krijgt door de sprintprestaties een enorme impuls en een ijzersterk imago. Nederland is ook een sprintland geworden op olympisch niveau!.

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Sven Kramer en Ireen Wüst veroveren olympisch goud

Op een imponerende wijze heeft Sven Kramer de eerste plaats behaald op de olympische 5000 meter langebaan schaatsen in het Russische Sotchi. Sven heeft een constante wedstrijd gereden in een nagenoeg vlak tempo. Hij volgde een strak schema en wist zijn snelheid hoog te houden gedurende de gehele race. Wat een suprematie van Kramer, die volkomen terecht zijn olympische titel prolongeerde. Op geruime afstand werd Jan Blokhuijsen knap tweede en Jorrit Bergsma maakte het podium geheel Oranje. De Nederlandse overmacht op de 5000 meter was indrukwekkend. Een dergelijke prestatie met goud, zilver en brons is niet te verbeteren!

Ireen Wüst greep de gouden medaille op de 3000 meter. Zij reed een ijzersterke wedstrijd en wist haar naaste concurrenten gedecideerd voor te blijven. Ireen domineerde op de 3000 meter en maakte van het eerste weekeinde op de Olympische Spelen in Sotchi een Nederlands festijn. Wat hebben de Nederlandse schaatsers voor veel beleving gezorgd! Nederland heeft een gouden generatie schaatsers en op het juiste moment komt dit tot uiting.

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Marianne Vos oppermachtig op WK veldrijden in Hoogerheide.

In het West-Brabantse Hoogerheide is Marianne Vos voor de zevende keer in haar loopbaan wereldkampioene in het veldrijden geworden. Marianne domineerde vanaf het startschot en liet haar suprematie zien tot aan de eindstreep. Marianne Vos was oppermachtig en getuigde over bovenaardse krachten te beschikken. Zij soleerde op indrukwekkende wijze naar de wereldtitel cyclocross. Wat een kampioene!

Marianne Vos heeft in Hoogerheide opnieuw laten zien dat zij de supervrouw is in het wielrennen. Haar voorsprong van meer dan een minuut op de Italiaanse Eva Lechner, die tweede werd, zegt meer dan genoeg. De Britse Helen Wyman eindigde op de derde plaats en vlak na haar belandde de Belgische Sanne Cant net naast het podium met een vierde plek.

Opvallend was het goede presteren van de Nederlandse Thalita de Jong uit het nabij gelegen Ossendrecht. Thalita reed voor eigen fans en werd zeer verdienstelijk achtste. Thalita de Jong legt zich pas enkele maanden op het veldrijden toe en kon zich nu al met de betere rensters meten. Wat een talent is zij!

De mondiale titelstrijd voor vrouwen heeft laten zien dat deze tak van sport heel populair is. Immers, vele tienduizenden omzoomden het parkoers. De dames hebben het imago van het cyclocrossen door vrouwen opnieuw aanzien gegeven.

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Giant en Trek helpen de wielersport

De fietsfabrikanten Giant en Trek hebben door sponsoring de professionele wielersport de helpende had toegestoken. Giant, de Taiwanese fietsenfabrikant is de Nederlandse Shimanoploeg te hulp geschoten. Hierdoor is de wielerploeg gered. Het gevolg hiervan is met name dat de werkgelegenheid is gewaarborgd en dat de Duitse sprintcombi Marcel Kittel en John Degenkolb met de ploeg verder gaan om successen te oogsten.

Naast Giant is het bekende merk Trek ook als hoofdsponsor actief in de wielersport voor het jaar 2014. Daarnaast zijn BMC, Bianchi en Cannondale betrokken als fietsgerelateerde sponsors in de professionele wielersport.

In de kern is de sponsoring van wielerploegen door fietsfabrikanten een kwestie van eigenbelang. Immers, het uithangbord van het professionele wielrennen is nodig voor de fietsverkoop. Dus, zonder het professionele wielrennen verschrompelt de omzet van de fietsfabrikanten. Giant en Trek willen door sponsoring de wielersport overeind houden en daarom sponsoren de fietsgiganten wielerploegen. In feite is de wielersport terug naar de eerste zestig jaren van de vorige eeuw. In die tijd was het normaal dat fietsfabrikanten wielerploegen sponsorden. De economie van de laatste jaren draagt er dan ook bij dat fietsfabrikanten de professionele wielersport sponsoren, omdat sponsors uit andere branches nauwelijks te vinden zijn.

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Belkin vol verwachting voor 2014

Tijdens de ploegpresentatie van het wielerteam Belkin in Hilversum maakt teambaas Richard Plugge duidelijk dat hij veel verwacht van 2014. Hij wil onder meer verbeteringen op sportief en financieel vlak. Plugge, die als voormalig wielerteamleider van de Rabobankploeg, met Belkin nog en sponsorcontract heeft tot en met 2015, is zeer ambitieus. Hij gaat voor prestaties op het hoogste niveau. Plugge is ook op zoek naar sponsors voor een korte periode, zoals tijdens de voorjaarsklassiekers Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen, Parijs -Roubaix, Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.

Na het opvallend goed presteren van Bauke Mollema en Laurens ten Dam in de Tour de France van 2013 is het op sportief vlak uitkijken naar 2014. Gaat het duo "Bau en Lau" weer hoge ogen gooien in de Tour de France? Er zijn nog meer vragen, als: Gaat Robert Gesink nog eens schitteren in de Tour de France? Heeft de ploeg wel renners voor de eindzege in grote klassiekers? Heeft Belkin voldoende niveau om een grote rittenkoers te winnen? Het antwoord op de vragen is vooralsnog "nee". Hoe gaat het wielerteam Belkin dan de verwachtingen inlossen? En ... welke strategie wordt gehanteerd?

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Wim Stroetinga wint nipt Zesdaagse van Bremen

De Nederlander Wim Stroetinga heeft met zijn Duitse koppelgenoot Leif Lampater de 50e editie van de Zesdaagse van Bremen gewonnen.

Het koppel Lampater/Stroetinga hebben de winst in Bremen op het nippertje op hun naam kunnen schrijven. Het slot van de zesdaagse in het noorden van Duitsland is ongekend spannend. Immers, vlak voor de beslissende eindsprint op de slotavond staat het koppel Leif Lampater/Wim Stroetinga en het Duitse duo Robert Bartko/Marcel Kalz niet alleen in dezelfde ronde, maar beide teams hebben ook evenveel punten. Dit is hoogst uitzonderlijk in de geschiedenis van de vele zesdaagsen uit de hele wereld.

In de beslissende eindsprint toont Wim Stroetinga zich een fractie sneller dan Marcel Kalz. Door deze sprintoverwinning zegevieren Leif Lampater en Wim Stroetinga. Wat een belevenis in Bremen, waar het Nederlandse koppel Nick Stöpler/Yoeri Havik op respectabele afstand als zesde in de eindstand wordt.

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Ireen Wüst en Jan Blokhuijsen dubbel goud op EK

Voor de zesde keer in de geschiedenis van het Europees kampioenschap, EK, allround schaatsen is er door een land tweemaal goud behaald. De zesde dubbel is er voor de oppermachtige Ireen Wüst en de sterk eindigende Jan Blokhuijsen.

In het Noorse Hamar behaalt Ireen Wüst voor de derde maal goud op het EK en prolongeert met succes haar Europese titel bij het allround schaatsen. Wüst zegeviert op drie afstanden en wel op de 500, 1500 en 3000 meter en wordt derde op de afsluitende 5000 meter. Zilver is er voor Yvonne Nauta, Diane Valkenburg haalt net geen brons en wordt vierde en Marije Joling legt beslag op de achtste plaats in de eindstand. De Nederlandse dames vormen een sterk team en dat schept heel wat verwachtingen voor de komende Winterspelen.

Zonder Sven Kramer is het EK allround schaatsen bij de mannen superspannend. Jan Blokhuijsen wint met een kleine voorsprong op zijn landgenoot Koen Verweij door de afsluitende tien kilometer te winnen.
Het Europees kampioenschap allround schaatsen heeft andermaal aangetoond dat de Nederlandse schaatssport op de lange baan een zeer sterk imago heeft. Nu nog de vorm wat aanscherpen en dan naar de Olympische Spelen ...

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Zesdaagse Rotterdam opnieuw voor Keisse en Terpstra

De Vlaming Iljo Keisse en de Nederlander Niki Terpstra hebben voor de tweede achtereenvolgende maal de Zesdaagse van Rotterdam gewonnen. Tot aan het begin van het laatste onderdeel stonden vier ploegen in dezelfde ronde. De afsluitende koppelkoers over 250 ronden gaf spanning ten top. Uiteindelijk wist het koppel Keisse/Terpstra een ronde voorsprong te nemen. Hun naaste concurrenten de Vlamingen Kenny De Keetele en Jasper de Buyst werden tweede in de eindstand. Het Deense koppel Michael Morkov/Alex Rasmussen eindigde derde en het Nederlandse duo Jens Mouris/Wim Stroetinga werd vierde.

De 32e editie van de Rotterdamse Zesdaagse trok wat minder toeschouwers dan vorig jaar. De ruim 25 duizend bezoekers hebben zes dagen wielersport op hoog niveau gezien en de renners, die vaak boven de 60 kilometer per uur reden hebben voor heel veel beleving gezorgd. De Zesdaagse is topwielrennen in Rotterdam en dat verdient meer belangstelling van kijkers en media.

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Eusébio da Silva Ferreira (1942-2014)

Eusébio komt als jonge speler uit Mozambique naar het Portugese Benfica. Hij bouwt bij deze club een indrukwekkende voetbalcarrière op en dit in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Eusébio blijft ook na zijn actieve spelersloopbaan een sterke, betrokken persoonlijkheid voor zijn Benfica uit Lissabon.

In 1962 wint Eusébio met Benfica de Europa Cup 1 door in de finale te Amsterdam het Spaanse Real Madrid te verslaan. In 1965 wordt hij uitgeroepen tot Europees voetballer van het jaar. In 1966 wordt de Portugese aanvaller topscorer van het wereldkampioenschap voetbal in Engeland. In 1968 en 1973 is Eusébio topscorer van Europa. Daarnaast wint hij vele prijzen en titels met zijn Benfica en is hij vaak vertegenwoordigd als spits in het Portugese elftal.

Eusébio da Silva Ferreira groeit uit tot een icoon binnen en buiten het veld. Op 71-jarige leeftijd komt hij door een hartaanval om het leven. De internationale voetbalwereld neemt met veel verdriet en ontelbare mooie woorden afscheid van de Zwarte Parel uit Mozambique. In Portugal kondigt de regering drie dagen van nationale rouw af voor de overleden voetbalheld. Eusébio geldt als een van de beste voetballers ooit. Wat een voetballegende!

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Michael van Gerwen is dartkoning

De 24-jarige Vlijmenaar Michael van Gerwen is op nieuwjaarsdag dartkoning geworden. In het volledig uitverkochte Londense Alexandra Palace wint Van Gerwen de spannende finale om de wereldtitel van Peter Wright met 7-4. Deze overwinning levert Van Gerwen bijna driehonderd duizend euro op.

Door het behalen van de wereldtitel verdringt Michael van Gerwen de dartgrootheid Phil Taylor van de eerste plaats van de wereldranglijst. Michael van Gerwen is na Raymond van Barneveld de tweede Nederlander die deze toppositie verovert. De goede prestatie van Michael van Gerwen in Londen levert de dartsport in Nederland opnieuw veel mediabelangstelling op.

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Carlien Kleibeuker en Mark Tuitert in Olympische selectie

Met haar 35 jaar heeft Carlien Kleibeuker zich geplaatst voor de Olympische Spelen in februari 2014 in het Russische Sotsji. Carlien wint de schaatsafstand over 5000 meter en laat Ireen Wüst en Yvonne Nauta achter zich. Carlien Kleibeuker wint op verrassende wijze de 5000 meter op het Olympisch Kwalificatietoernooi in schaatstempel Thialf te Heerenveen. Deze overwinning is voor de reeds 35 jarige schaatsster, moeder en werkende sportster een prestatie van formaat. De schaatssters, die zich enkel op schaatsen kunnen toeleggen, zoals Ireen Wüst, laat Carlien Kleibeuker op gepaste afstand achter zich. Wat een schaatsvrouw is Carlien! In 2014 is Carlien Kleibeuker na acht jaar terug op de Olympische Spelen, maar nu als zeer te duchten rijdster op de langste afstand bij de vrouwen.

Ook Mark Tuitert schittert op het ijs te Heerenveen. Hij wint de 1500 meter op magistrale wijze. Met deze prestatie is Mark Tuitert op de 1500 meter geselecteerd en kan zo zijn Olympische titel verdedigen in Sotsji. Mark Tuitert en Carlien Kleibeuker krijgen oververdiend heel wat media-aandacht door hun grootse schaatsprestaties in Heerenveen. Succes in 2014 op de Olympische Spelen op het ijs te Solsji!

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Marianne Vos sportvrouw van 2013

Onder heel veel media-belangstelling zijn de sporttitels over 2013 uitgereikt. Wielrenster Marianne Vos is voor de derde maal in haar carrière verkozen tot sportvrouw van het jaar. Na winnares te zijn geweest in 2008 en 2009, is zij ook in 2013 de sportvrouw van het jaar. Marianne Vos laat bij de verkiezing zwemster Ranomi Kromowidjojo en schaatster Ireen Wüst achter zich. Onlangs is Marianne Vos ook al verkozen tot wielrenster van het jaar.

Sportman van 2013 wordt andermaal Epke Zonderland. De turner pakt de titel voor de vierde maal. Epke Zonderland ontvangt ook de Jaap Eden Award voor de beste sporter van 2013. Epke geeft voetballer Arjen Robben en schaatser Sven Kramer het nakijken. De sportploeg van 2013 is het beachvolleybalduo Alexander Brouwer en Robert Meeusen. Zij hebben in 2013 voor een primeur gezorgd, namelijk als eerste Nederlandse team goud behalen bij het wereldkampioenschap beachvolleybal. Verder is schaatscoach Gerard Kemkers de coach van 2013. Mathieu van der Poel is sporttalent van het jaar. Marlou van Rhijn prolongeert haar titel van parlympische sporter van het jaar. De pas gestopte hockeyer Teun de Nooijer ontvangt de Fanny Blankers-Koen oeuvreprijs.

Bij de mannen roept de selectie van de genomineerden vraagtekens op. Opvallend is dat motorcrosser Jeffrey Herlings ontbreekt. Herlings is in 2013 voor de tweede maal op rij wereldkampioen geworden. Is zijn sport niet populair genoeg? Zeezeiler Simeon Tienpont wint in 2013 de America Cup. Hij wordt niet genomineerd. Is zijn prestatie niet indrukwekkend? Dan is er nog Xander Bogaerts. Hij is met het Nederlandse team derde geworden in de World Baseball Classic, dat al een wereldkampioenschap telt. Met zijn club de Boston Red Sox wint hij de World Series in Amerika. Worden zijn prestaties wel op waarde geschat? Ook in de sport kunnen geen appels met peren worden vergeleken. Echter, het is opvallend dat op de uiteindelijke selectie heel wat te zeggen valt.

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Roberto Heras eist een miljoen euro

De Spaanse ex-wielrenner Roberto Heras klaagt zowel de Spaanse wielerbond, als het sporttribunaal aan. Hij doet dit, omdat een bij hem afgenomen dopingtest eerst positief was en later negatief bleek te zijn. Heras stelt dat door de positieve en daarna negatieve test hij onterecht is geschorst. Door de opgelopen schorsing heeft Heras schade geleden, namelijk een miljoen euro aan misgelopen inkomsten.

Door de positieve dopingtest verloor Heras kortstondig zijn Vuelta-overwinning van 2005. Echter, de wielrenner heeft steeds ontkend doping te hebben gebruikt. Vervolgens is hij een juridische procedure gestart. In 2011 heeft de rechter de dopingtests ongeldig verklaard en is Roberto Heras in het gelijk gesteld. Vervolgens zijn de Spaanse wielerbond en het sporttribunaal in beroep gegaan. Echter, in beroep wisten de beide organisaties de uitspraak in de zaak niet te veranderen. Het gevolg van de uitspraak in beroep is dat Roberto Heras de rechtmatige winnaar van de Vuelta 2005 blijft. Nu eist Roberto Heras van de twee sportorganisaties een schadevergoeding van een miljoen euro.

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

FC Barcelona heeft innovatieve sponsor met Intel

De Spaanse landskampioen voetbal FC Barcelona heeft met computerproducent Intel Corporation een nieuw sponsorcontract gesloten. Intel investeert in de Spaanse voetbalgrootmacht gedurende drie jaar een bedrag van € 5 miljoen per jaar.

De bedoeling is dat het logo van Intel aan de binnenzijde van het voetbalshirt wordt bevestigd. Het logo wordt zichtbaar als een speler zijn tricot omhoog trekt om een doelpunt te vieren. Het binnenkantlogo "Intel Inside" kan dus bij doelpunten vaak worden getoond door de voetballers, maar ook door de duizenden supporters. Dat geeft ongetwijfeld niet enkel beleving, maar ook heel wat media-aandacht. Intel wil met het binnenkantlogo laten zien dat de onderneming bij FC Barcelona druk in de voetbalorganisatie actief is.

Intel wordt de officiële technologiesponsor van de Spaanse topploeg. Intel maakt van FC Barcelona een van de meest technologisch geavanceerde clubs in de wereld. Intel heeft hiertoe de competenties in huis en FC Barcelona de wereldwijde uitstraling. Door de samenwerking komt de top van de computertechnologie en die van het voetbal bijeen. Door de sponsorsamenwerking komt een synergie-effect tot stand dat in de marketing en technologie vruchten oplevert in de beide organisaties.

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

PSV zwalkend verder

Het gaat al een tijd niet goed met de resultaten van PSV. Zowel in het veld, als daarbuiten, maakt de voetbalclub weinig vorderingen.

De Eindhovense club behaalt teleurstellende voetbaluitslagen. PSV lijdt: zure nederlagen en dure verliespunten volgen elkaar op. Een dringende oproep aan de spelers is het tonen van volledige inzet. Trainer Phillip Cocu baalt van de verliesgevende resultaten, maar hij kan het tij nog niet keren. Directeur Tiny Sanders krijgt heel wat kritiek van PSV-fans. Echter, de verantwoordelijke directeur toont zich niet gevoelig voor de kritiek. Sanders stapt niet op. Ook dit is beleid ...

PSV gaat overwinteren op Gran Canaria. In de tweede week van januari doet de club mee aan een toernooi op de Canarisch Eilanden. Wellicht dat na het toernooi om de Maspalomas Cup PSV in betere doen in Eindhoven terugkomt. Komt PSV als herboren uit de winterstop ...?

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Tourstart 2015 met tijdrit in Utrecht

De Tour de France van 2015 start in Utrecht met een tijdrit over 13,7 kilometer. Dit nieuws is bekendgemaakt in de residentie van de Nederlandse ambassade te Parijs. Tourbaas Christian Prudhomme gaf daarbij toelichting op het "Grand Départ"in Utrecht. De Nederlandse oud-Tourwinnaars Jan Janssen en Joop Zoetemelk waren in Parijs ook aanwezig, evenals Aleid Wolfsen, de burgemeester van Utrecht. Vervolgens ging het gezelschap met een geel geverfde trein richting Utrecht.

Zowel de start, als de finish van de openingsrit liggen in Utrecht. De start van de tweede etappe is ook in Utrecht. Wat liggen er voor Utrecht kansen op het terrein van citymarketing! De verwachting is dat bijna één miljoen mensen de Domstad bezoeken met de Tourstart. Verder krijgt de stad enorm veel wereldwijde "exposure" met de start van de Tour.

De tweede rit van de Ronde van Frankrijk gaat naar de provincie Zeeland. Immers, de Tourorganisatie heeft onlangs zo'n duizend hotelovernachtingen geboekt in het Zeeuwse land. De aankomst van de tweede etappe zou dan ook wel in Middelburg kunnen zijn. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de derde rit naar België gaat. Echter, officieel wordt dit pas half oktober 2014 bekend gemaakt. Het is namelijk de gewoonte dat medio oktober het etappeschema van de Tour de France van het eerstvolgende jaar bekend wordt gemaakt.

Reageren: reactie@sportmarketingmanagement.nl

terug naar overzicht items

 

Marianne Vos voor de achtste keer wielrenster van het jaar

Tijdens het Wielergala in Den Bosch is Marianne Vos al voor de achtste maal uitgeroepen tot wielrenster van het jaar. In 2013 behaalde Marianne twee wereldtitels, namelijk in het veldrijden en op de weg. Daarnaast behaalde zij met overmacht de eindzege in de wereldbeker. De Keetie van Oosten-Hage Trofee ging dan ook terecht naar Marianne Vos.

Bij de mannen werd Bauke Mollema uitgeroepen tot renner van het jaar. Voor hem was de uitverkiezing, na 2011, dit jaar voor de tweede keer. Met name het goede presteren van Mollema tijdens de Tour de France was de reden om weer de beste wielrenner van het jaar te worden. Bauke Mollema ontving de Gerrit Schulte Trofee.

Het talent van 2013 is geworden Mathieu van der Poel. Hij werd bij de junioren wereldkampioen in het veldrijden en op de weg. Omdat Mathieu in Spanje op trainingskamp was, ontving zijn vader, de oud-kampioen Adri van der Poel, de Gerrie Knetemann Trofee. Mathieus vader is getrouwd met de dochter van de Franse topcoureur Raymond Poulidor. Mathieu heeft dus veel wielerwortels.

Het Wielergala wordt jaarlijks georganiseerd door de Club 48 en De Telegraaf. Het bekende gala in Den Bosch kende, zoals elk jaar, heel wat belangstelling van de media. Voor het eerst waren er per categorie niet drie, maar vijf genomineerden en dit na heel wat commotie verleden jaar bij de nominaties van de Club 48.

terug naar overzicht items

 

Specialized-Lululemon heeft sterk damesteam in 2014

Het Amerikaanse dameswielerteam Specialized-Lululemon voor 2014 is samengesteld. De damesploeg is in 2014 sterker dan ooit en dit past in het gestaag groeien naar het absolute wereldniveau. Immers, teameigenaar Kristy Scrymgeour heeft het vizier gericht op de Olympische Spelen van 2016 en wil daar schitteren met de rensters uit zijn profteam.

In 2014 gaat het team met de grote sponsors Specialized en Lululemon voor het derde jaar actief zijn in het dameswielrennen. De ploeg is voor 2014 versterkt met vier rensters die heel wat te bieden hebben, waaronder de Nederlandse Chantal Blaak. De 24-jarige Rotterdamse is de enige Nederlandse renster in de Amerikaanse ploeg. Andere nieuwkomers in het team zijn de Franse kampioene Elise Delzenne, de Canadese Karol-Ann Canuel en de Australische Tiffany Cromwell.
Zeven rensters die ook in 2013 uitgekomen zijn voor het team rijden ook in 2014 voor Specialized-Lululemon. Deze rensters zijn Lisa Brennauer, Loren Rowney, Carmen Small, Ally Stacher, Evelyn Stevens, Taylor Wiles en Trixi Worrack. Het team met elf rensters beoogt grote ogen te gooien in zowel meerdaagse, als in grote eendagskoersen. Het sterke team is een geduchte ploeg voor andere grote teams in het dameswielrennen, waaronder de damesploeg van de Rabobank met onder andere Marianne Vos.

terug naar overzicht items

 

Lance Armstrong contra Hein Verbruggen

De Amerikaanse ex-wielrenner en zevenvoudig Tourwinnaar Lance Armstrong bijt fel van zich af. Hij heeft forse beschuldigingen geuit in de media richting Hein Verbruggen, voormalig voorzitter van de internationale wielerunie, UCI. Armstrong beweert dat Verbruggen op de hoogte is geweest van zijn positieve dopingtest in de Tour de France van 1999. Armstrong stelt ook dat hij niet gaat liegen om UCI-prominenten te beschermen. Deze strategie van Armstrong past in zijn voornemen alles te openbaren over zijn relatie met de UCI.

Door de handelwijze van Lance Armstrong komt Hein Verbruggen in een netelige situatie en dit na eerder dit jaar in opspraak te zijn geraakt over mogelijke corruptie. Samen met de vorige UCI-baas Pat McQuaid is Verbruggen eerder dit jaar in het nauw gedreven. Ook de Amerikaanse dopingautoriteit USADA heeft naar Verbruggen gewezen omtrent gevoerde wanpraktijken. Heeft Hein Verbruggen informatie achtergehouden?

Onduidelijk is welke cruciale rol Hein Verbruggen heeft gespeeld. Immers, Verbruggen heeft steeds gezegd integer te hebben gehandeld. De huidige UCI-voorzitter Brian Cookson wil snel een grondig onderzoek. Opvallend is wel, dat het duo Verbruggen/Mc Quaid geen goede vrienden is met Cookson. Tijdens de door Cookson van Mc Quaid gewonnen voorzittersverkiezing is dit sterk tot uiting is gekomen.
Het is nu wachten op nieuwe feiten. Helaas is het imago van het professioneel wielrennen door voormalige wanpraktijken er zeer ernstiger aan toe.

terug naar overzicht items

 

Rasmussen zorgt met Gele Koorts voor Rabokoorts

In het boek Gele Koorts zet oud-wielrenner Michael Rasmussen uiteen wat de dopingpraktijken waren bij de Rabowielerploeg. Rasmussen noemt vele feiten en wil openheid over de gepleegde dopingpraktijken.

De Deen, die als dopingzondaar is veroordeeld, wil met zijn biografie aantonen dat de beleidsbepalers van de voormalige Raboploeg van zijn bedrog wisten. Ook wil Rasmussen met zijn boek duidelijk maken hoe de renners betrokken waren bij de dopingpraktijken. Rasmussen stelt dat de Raboploeg een dopingnetwerk had opgezet. Rasmussen stelt ook , dat hij niet de enige gebruiker van ongeoorloofde middelen was. Met zijn boek, dat met Gele koorts een passende titel heeft, bezorgt hij ongetwijfeld de Rabobetrokkenen hevige koorts. In zijn boek wil Rasmussen duidelijkheid brengen in de voor velen duistere dopingstrategie van het Raboteam.

De zaak-Rasmussen heeft al gediend bij de kantonrechter. Deze rechter heeft de Deen in het gelijk gesteld. Echter, het hooggerechtshof in Arnhem niet. Hierdoor gaat de zaak naar de Hoge Raad. Mocht Michael Rasmussen het juridische steekspel winnen, dan heeft hij van de Raboploeg recht op miljoenen aan schadevergoeding. Met dit geld wil Rasmussen dan een eigen wielerteam opzetten. Het is nu vele maanden wachten eer de Hoge Raad van zich laat horen.

terug naar overzicht items

 

Tour de France 2015 start in Utrecht

De Ronde van Frankrijk start in 2015 in Utrecht. De Domstad heeft de toezegging binnen van de Tourorganisatie. Na de Giro d'Italia in 2010, is in 2015 de Tour de France te gast in Utrecht.

Jarenlang is er veel voorbereidend werk met heel wat lobbywerk verricht om de Tourstart toegewezen te krijgen. Nu is er geoogst met de toezegging van de Tourorganisatie uit Frankrijk. Vasthoudend en volhardend werken krijgt in Utrecht een verdiende beloning.

De investering om de Tourstart in Utrecht te realiseren is 10 miljoen euro. Uit de gemeentekas komt de helft van dit bedrag en private partijen zorgen voor de andere helft van de te investeren som. De ervaring leert dat elke geïnvesteerde euro in veelvoud wordt terugverdiend. Zo is de ervaring van bijvoorbeeld Rotterdam, waar in 2010 de start van de Ronde van Frankrijk heeft plaatsgevonden.

De profilering van de stad en regio krijgt door de Tourstart een enorme impuls. De start van de ronde is dan uit het oogpunt van citymarketing een uitmuntende mogelijkheid om het imago van Utrecht en omgeving te versterken. Naar verwachting komen er zo'n miljoen bezoekers naar de start van de Tour de France. Verder volgen wereldwijd vele tientallen miljoenen mensen het wielerspektakel via de media. In een dergelijk evenement zijn heel wat sponsors geïnteresseerd. De start van de 102e Tour de France brengt dan ook veel commerciële kansen naar de Domstad. De start van de Ronde van Frankrijk is niet alleen goed voor Utrecht, maar ook voor Nederland, de Nederlandse wielersport, sponsors en de vele Nederlandse wielerfans.

De officiële presentatie van het "Grand Départ" van de Tour de France in 2015 is op 28 november in Utrecht. Dan wordt ook bekend gemaakt waar het startschot in Utrecht precies wordt gegeven.

Het is voor de zesde maal dat de Tour de France in Nederland van start gaat. Na Amsterdam in 1954, Scheveningen in 1973, Leiden in 1978, Den Bosch in 1996, Rotterdam in 2010 is de start in 2015 in Utrecht.

terug naar overzicht items

 

In Hengelo wijkt atletiek niet voor voetbal

De gemeente Hengelo behoudt, als enige plaats in Nederland, een groot, internationaal atletiekevenement. Immers, na maandenlang politiek steggelen, heeft de gemeenteraad van Hengelo zich positief uitgesproken over het behouden van de FBK Games.

De ruimte van het atletiekstadion te Hengelo is al lang de plaats waar de jaarlijkse FBK Games worden gehouden. Echter, de jaarlijkse, financiële tekorten, noopten de gemeente tot ingrijpen. Een optie was het stadion in handen van voetbalclub FC Twente over te laten gaan. FC Twente zou van het stadion een accommodatie kunnen maken voor het

vrouwen- en beloftenteam. Hierdoor zou een gestelde bezuiniging op het stadion en de FBK Games van bijna driehonderdduizend euro realiteit worden.

Een cruciale rol bij het behouden van de FBK Games in Hengelo speelt het Belgische sportmarketingbureau Golazo. Deze organisatie heeft zich garant verklaard voor een investering van ongeveer 2,5 ton. Hierdoor zijn de FBK Games minder afhankelijk van de gemeente Hengelo.

Golazo is onder andere een grote speler in de atletiek. Zo is het bedrijf ook betrokken bij de grote, jaarlijkse Diamond-League te Brussel. Deze wedstrijd is het bekende Ivo Van Damme-atletiekevenement. Met de inbreng van Golazo wordt verwacht dat in het stadion meer evenementen gaan plaatsvinden. Immers, een rendabele exploitatie is nodig.

De gemeenteraad van Hengelo heeft, met gevonden oplossing, het voortbestaan van de enige internationale atletiekwedstrijd in Nederland voor vijf jaar gegarandeerd.

terug naar overzicht items

 

UCI: wielersport drastisch hervormen

De Internationale Wielrenunie, UCI, wil dat er vanaf 2015 drastische veranderingen worden doorgevoerd, die in 2020 zijn afgerond.

Wat zijn de strategische stappen van de UCI?
De UCI wil gefaseerd de professionele wielersport herschikken. Allereerst wordt het aantal WorldTour-koersdagen teruggedrongen van ruim 150 naar 120. Dit betreft koersdagen op het hoogste niveau, zoals de grote ronden, namelijk die van Frankrijk, Italië en Spanje, maar ook de grote klassiekers als Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Etappekoersen, zoals de Ronde van Zwitserland worden ingekort naar vijf of zes dagen. Op het tweede niveau komen wielerwedstrijden als de Eneco Tour.

Daarnaast wordt het aantal profploegen van de eerste divisie teruggebracht van 18 naar 16 teams. Elk groot wielerteam mag bestaan uit 22 renners. Per wedstrijd mag een ploeg maximaal zeven renners opstellen. Voor de grote ronden mogen, zoals momenteel, per ploeg negen renners van start gaan. Aan de grote ronden mogen maximaal 20 wielerteams deelnemen. Dit betekent, dat er ten hoogste 180 renners aan de start van een grote ronde staan, terwijl dat nu 198 wielrenners zijn. Tot deze 20 teams behoren de 16 grote ploegen uit de eerste divisie. Hieruit volgt, dat er vier ploegen uit de tweede divisie een startbewijs krijgen voor een grote ronde.

Verder komt er een promotie/degradatieregeling voor de ploegen uit de eerste en tweede divisie. De UCI is ook van mening dat bij een grote ploeg een opleidingsteam hoort dat uit acht tot tien renners bestaat.

De UCI wil het wegseizoen inkorten en laten duren van februari tot oktober. Bovendien stelt de UCI dat de grote koeren uit de WorldTour elkaar niet meer mogen overlappen.

Valt er wat op?
Jazeker! Naast de vele hervormingsvoorstellen is het opmerkelijk dat de grote ronden hetzelfde aantal koersdagen blijven behouden. Het heeft er alle schijn van dat de UCI een goede verstandhouding wil met de ASO, de organisator van onder andere de Tour de France. Opvallend is ook, dat de UCI nog niet met de grote wielerploegen heeft gesproken. Blijkbaar zijn de sponsors, die jaarlijks miljoenen in de professionele wielersport investeren, niet de belangrijkste gesprekspartners van de UCI.

terug naar overzicht items

 

PSV moet beleid grondig veranderen

Het clubforum van PSV concludeert in haar rapport dat het de voetbalclub ontbreekt aan visie en strategie. Dat is nogal wat, als een organisatie in het betaalde voetbal met de top mee wil draaien!

Wat is het geval?
In het afgelopen seizoen behaalde PSV teleurstellende voetbalresultaten en zich noemende supporters vertoonden een ontoelaatbaar wangedrag. Dit gaf aanleiding een onderzoek in te stellen naar de clubcultuur bij de Eindhovense eredivisieclub. Voor dit onderzoek zijn er de nodige interviews afgenomen met onder meer bestuurders, directieleden, journalisten, sponsors en supporters.

Wat zijn de uitkomsten?
Het clubforum heeft enkele opmerkelijke constateringen gedaan. Zo werkt technisch directeur Marcel Brands zonder beleidsplan, zorgt het huidige beleid voor spanningen bij vele betrokkenen en ontbeert het de club aan verbindingen en wel van hoog tot laag niveau. Verder voelen personeelsleden en vrijwilligers zich niet gewaardeerd door de leiding. Dit zijn kwalijke zaken die niet bevorderlijk zijn voor het succes van een organisatie.

Naast de nodige, stevige kritiek bevat het rapport ook pluspunten. Zo is het clubforum zeer te spreken over de financiële herstructurering door directeur Tiny Sanders. Ook is het rapport lovend over het in de staf opnemen van oudspelers.

Wat nu?
Het ligt voor de hand dat PSV aan zelfreflectie gaat doen en daarbij zeer kritisch naar zichzelf kijkt. Vervolgens horen daar daden uit te komen en wel met een resultaatgerichte aanpak, die in het voetbal gewoonte. Nog meer? Jawel, het klimaat zodanig veranderen dat er binnen alle geledingen van de club een trots gevoel gaat ontstaan van "dit is ons PSV".

terug naar overzicht items

 

Tour de France 2014 kent zwaar parkoers

De Tour de France 2014 start in het Engelse Leeds op zaterdag 5 juli. Na drie ritten in Engeland steekt de Tour het Kanaal over om vanaf Le Touquet Frankrijk en België aan te doen. Na een vertrek te Ieper volgen er enkele kasseistroken uit het parkoers van Parijs - Roubaix. Via onder meer Reims, Nancy, Mulhouse en Besancon komt de Tour in de Alpen. Daarna worden de Pyreneeën aangedaan en op zondag 27 juli is er de aankomst op de Parijse Champs-Elysées.

De Tour de France van 2014 kent aankomsten bergop, kasseistroken, heuvelachtige ritten en een lange tijdrit en dit al zorgt voor een zwaar parkoers over in totaliteit 3656 kilometers.

Er zijn in 2014 vijf aankomsten bergop en wel te La Planche des Belles Filles, Chamrousse, Risoul, Pla d'Adet en Hautacam. De 101-ste editie kent geen ploegentijdrit en slechts een lange rit tegen de chrono en wel op de voorlaatste dag van Bergerac naar Périgueux.

Het totale parkoers geeft een zeer afwisselend, maar zwaar beeld om uiteindelijk in Parijs aan te komen. Echter, het zijn de wielrenners die de koers zwaar en hard maken.
Ook voor de editie van 2014 wordt verwacht dat de Tour de France voor veel beleving zorgt bij de miljoenen wielerfans.

terug naar overzicht items

 

sterke schaatsploegen voor het nieuwe seizoen

De Nederlandse schaatsteams hebben voor het nieuwe seizoen heel wat sponsors aan zich kunnen binden. Met de Olympische Spelen van begin 2014 in het vooruitzicht is dit geen verrassing. Opvallend is, dat de schaatsploegen in de breedte versterkt zijn om succes in het seizoen 2013-2014 te oogsten.

Het Team Liga met als coach Marianne Timmer en assistenten Gianni Romme en Floor van Leeuwen heeft in de omkadering ontzettend veel schaatservaring op het hoogste niveau. In het damesteam van Liga wordt veel verwacht van de schaatsters Margot Boer, Mayon Kuipers, Thijsje Oenema, Janine Smit, Jorien Voorhuis en Yvonne Nauta.

Ook de omkadering van Team Activa met coach Jac Orie en de assistenten Bjarne Rykkje en Sicco Janmaat staat garant voor veel ervaring. Ongetwijfeld plukken de rijdsters van dit damesteam er de vruchten van. Van de schaatsters Annette Gerritsen, Roxanne van Hemert, Pien Keulstra, Laurine van Riessen en Diane Valkenburg wordt verwacht vooraan te strijden op kampioenschappen en in cupwedstrijden.

Het Team Beslist.nl, dat onder leiding staat van Gerard van Velde wil met onder meer Michel Mulder, Hein Otterspeer en Mark Tuitert hoge ogen gooien. Dit geldt ook voor de sterke TVM Schaatsploeg van Gerard Kemkers met onder meer de schaatsers Sven Kramer en Ireen Wüst. Met de andere, sponsorende teams, zoals BAM/Univé, Coredon, Brand Loyalty en Project 2018 is Nederland rijkelijk bedeeld met sponsors. De vraag is, of de sponsors voldoende terugkrijgen voor hun investeringen. Niet iedereen kan namelijk Olympisch kampioen worden of een wereldbeker winnen. Na de Olympische Spelen wordt er niet alleen bij de schaatsteams grondig geëvalueerd, maar ook bij de sponsorende bedrijven om al dan niet door te gaan met het investeren in sporten en sponsoren.

terug naar overzicht items

 

Vacansoleil-DCM zegt vaarwel

Met het rijden van de eendaagse tijdrit, de Chrono des Nations, neemt de wielerploeg Vacansoleil-DCM afscheid van het peloton. De 57 kilometer lange tijdrit in de Franse Vendée en wel in en rond Les Herbiers, wordt het laatste optreden van de Nederlandse profploeg.

Het vaarwel moeten zeggen is een bittere pil voor teammanager Daan Luykx, de vele wielrenners van het wielerteam, de technische en commerciële omkadering van de ploeg, de kleinere sponsors van het team en de vele wielerfans in binnen- en buitenland. Immers, de wielerploeg van Vacansoleil-DCM heeft veel betekend in de vijf jaren van haar bestaan. Het team heeft kans gezien vele talenten te laten doorbreken op de weg en dat heeft de ploeg veel herkenning en erkenning opgeleverd. De scherpe visie van Daan Luykx ligt hieraan duidelijk ten grondslag.

Wat nu?
Ten eerste: De hoofdsponsors van Vacansoleil-DCM stoppen met hun investering en de ploeg wordt eind dit jaar officieel ontbonden. Ten tweede: Nederland heeft in 2014 slechts twee WordTourploegen, namelijk Argos-Shimano en Belkin. Voor de werkgelegenheid van wielrenners is dit een beperking aan mogelijkheden om als profrenner werkzaam te zijn. Ook komt dit de ontwikkeling van de wielersport niet ten goede. Ten derde: Daan Luykx zoekt verder naar sponsors. Het wat verbeterde imago van het profwielrennen in de laatste maanden speelt hem in de kaart. Wellicht lukt het Daan Luykx om in 2015 met een schone lei en met een meer bescheiden wielerploeg terug in het profpeloton te komen. Immers, aan inzet mankeert het Daan Luykx niet. Het treffen en masseren van een grote investeerder neemt tijd in beslag en dat weet hij als geen ander. Succes en moed houden, Daan!

terug naar overzicht items

 

Rabobank/Liv Giant in 2014 een zeer sterke wielerploeg

Manager Koos Moerenhout heeft voor 2014 een ijzersterke vrouwenwielerploeg geformeerd. Het team Rabobank/Liv Giant kent een dominante Nederlandse inbreng met kopvrouw Marianne Vos en onder andere ook toprenster Annemiek van Vleuten.

In 2014 maakt ook de steeds beter rijdende Anna van der Breggen deel uit van het team. Zij is met haar 23 jaar een ware versterking voor de damesploeg. Een andere nieuwe aanwinst is de 18-jarige Duitse sprintster Anna Knauer. Voor het nieuwe seizoen heeft het damesteam zich ook versterkt met de 19-jarige Poolse Katarzyna Niewiadoma.

De complete ploeg van Rabobank/Liv Giant bestaat voor 2014 uit elf rensters die in het oranje tricot rijden. Naast Marianne Vos, rijden de volgende Nederlandse rensters in de ploeg: Lucinda Brand, Anna van der Breggen, Thalita de Jong, Roxanne Knetemann, Iris Slappendel, Sabrina Stultiens en Annemiek van Vleuten. De buitenlandse inbreng bestaat uit de 21 -jarige Francaise Pauline Ferrand-Prévôt en de twee jonge aanwinsten, namelijk de Duitse Anna Knauer en de Poolse Katarzyna Niewiadoma. De sponsors van het team Rabobank/Liv Giant hebben een uitgebalanceerde investering gedaan voor 2014. Met dit team is er namelijk geïnvesteerd in hoogstaande kwaliteit, die ongetwijfeld rendeert in belangrijke koersen.

Met dit elftal is er een goede balans in de ploeg met ervaren rensters en jeugdig talent en ook met sprintsters en klimsters. Kortom, een team dat tot de beste van de wereld behoort en een professionele omkadering kent. De ploegleiders in 2014 zijn Koos Moerenhout en Eric van den Boom. Heren, succes met de dames in binnen- en buitenland!

terug naar overzicht items

 

Ajax kent hoge bonussen toe

De Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters heeft kritiek geuit op toegekende bonussen aan de top van voetbalclub Ajax. De Vereniging oordeelt de bonussen als opmerkelijk en aan de hoge kant. De Vereniging komt tot deze mening omdat er een vergelijking is gemaakt met beursgenoteerde bedrijven van eenzelfde grootte. Het jaarverslag 2012-2013 van Ajax geeft geen duidelijkheid omtrent de redenen van de bonussen en ook is niet te achterhalen wat de hoogte van de bonussen is die door de Raad van Commissarissen wordt bepaald.

Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, ontvangt een totale beloning van € 440.000 en daarvan is bijna twee ton winstverdeling en jaarbonus. Waarom vinden de commissarissen dit bedrag nodig? Verder ontvangt Overmars bij successen van de club meer dan een jaarsalaris aan bonus. Hierbij komt ook nog een bonus voor talentontwikkeling. Wat zijn hier de concrete doelen die Overmars moet behalen? De relatief hoge beloningen druisen in tegen de afspraken van goed Corporate Governance voor beursgenoteerde bedrijven. Variabele beloningen van meer dan het vaste salaris zijn in strijd met gemaakte afspraken die verwoord zijn in de Code Tabaksblat.

Met andere bonussen valt Ajax ook op. De voormalige "baas" Jeroen Slob ontvangt meer dan een half miljoen, waarvan ruim twee ton aan lange termijnbonus. Bovendien ontvangt Slob pensioen. Ook is de bij Ajax vertrokken commercieel directeur Henri van der Aat rijkelijk bedeeld. Hij heeft een gouden handdruk van bijna drie ton ontvangen. Bovendien is er voor hem ook nog pensioen geregeld.

Het jaarverslag van Ajax geeft weinig tot geen inzicht in de redenen van bonustoekenning en ook niet over de opvallend hoge bedragen aan bonussen. De club is dan ook niet transparant op financieel vlak. Deze houding past niet in een wereld waarin schimmigheid tot het verleden behoort. Ajax is dus nog niet in de wereld van doorzichtigheid. Dit gebrek aan transparantie geeft de indruk dat er heel wat toegedekt en afgekocht moet worden. Hebben, naast effectenbezitters, de sponsors en supporters ook geen recht op openheid? Mogen sponsors bij Ajax niet weten wat er met hun toevertrouwde gelden wordt gedaan? En ... mogen supporters, die met hun duur betaalde abonnementen en prijzige toegangskaarten de club steunen, ook weten wat met hun ingebrachte euro's gebeurd?

terug naar overzicht items

 

Beslist anders volgens Beslist.nl

Beslist.nl is de hoofdsponsor van de schaatsploeg van coach Gerard van Velde. De sponsor heeft ernstige kritiek over de zichtbaarheid van de sponsoring. Kees Verpalen, directeur van Beslist.nl, heeft tijdens de presentatie van het schaatsteam duidelijk te verstaan gegeven dat het beslist anders moet met de exposure van de schaatsers. De kritiek van Verpalen richt zich op de KNSB. Immers, de zichtbaarheid van de hoofdsponsor van een schaatsteam is zeer beperkt bij grote wedstrijden.

Wat is het geval?
Het is voor de sponsors van de commerciële schaatsteams al jaren een niet te verteren zaak, dat bij internationale wedstrijden de schaatsers nationale pakken moeten dragen. Op de wedstrijdkleding vallen dan namelijk vooral de logo's op van KPN, de hoofdsponsor van de KNSB. De logo's van de sponsors van de commerciële schaatsploegen zijn dan nauwelijks te zien. Volgens de sponsors van de schaatsteams is hierdoor het rendement van hun investeringen te laag. De KNSB moet de teamsponsors tegemoet komen, zo niet trekt Beslist.nl zich terug als hoofdsponsor van het schaatsteam van Gerard van Velde.

Wat nu?
Het team met onder meer olympisch kampioen Mark Tuitert en wereldkampioen sprint Michel Mulder heeft in elk geval nog Beslist.nl als hoofdsponsor tot en met de Olympische Spelen van Sotsji in begin 2014. De KNSB laat al jaren het heikele onderwerp links liggen. Dat zegt veel over de vermeende professionaliteit van de schaatsbond. Realiseert de schaatsbond zich wel voldoende, dat vooral door de commerciële teams het kwalitatieve niveau van de topschaatsers te handhaven is? Blijft de KNVB over het verleden dromen? Of ...?

terug naar overzicht items

 

Epke Zonderland werelds op de rekstok.

Turner Epke Zonderland heeft in het Antwerpse Sportpaleis de wereldtitel aan de rekstok behaald. De 26-jarige Fries voorziet met deze overwinning in een leemte omdat de wereldtitel nog ontbrak op zijn palmares. De erelijst van Epke Zonderland is nu compleet met ook al Olympisch goud uit 2012.

In Antwerpen toont Epke Zonderland in een ijzingwekkende finale opnieuw de beste te zijn op een groot toernooi. Evenals op de Olympische Spelen in 2012 te Londen is de tweede plaats voor de Duitser Fabian Hambüchen. De Duitser wordt op minieme achterstand tweede en ontvangt het zilver. De derde plaats is toebedeeld aan de Japanner Kohei Uchimure.

Door het behalen van de wereldtitel is Epke Zonderland met nog meer recht dé rekstokspecialist. Epke toont aan, dat met een relatief korte, specifieke voorbereidingstijd hij op het allerhoogste niveau presteert als de beste. Na het behalen van de Olympische titel in Londen in 2012 last Epke een pauze in. Hij wil bekomen van een uiterst intensief en energievretend trainingsprogramma voor zijn Olympische strijd. Deze rustperiode is hem in Antwerpen goed van pas gekomen. Epke straalt van energie en grijpt het goud op het wereldkampioenschap. Hij heeft nu zijn medailleverzameling compleet en dit is een unicum in het Nederlandse turnen. Wat een imago heeft Epke Zonderland!

terug naar overzicht items

 

Wielercafé Breda

De Stichting Courage, van Tour du Courage, timmert hard aan de weg in de regio Breda. Met het organiseren van het Wielercafé Breda in het Van der Valk Hotel Princeville te Breda trekt de Stichting Courage heel wat wielerliefhebbers. Onder de bezielende presentatie van John van Ierland wordt gesproken met wielerlegenden uit het rijke verleden. De voormalige wielerhelden Gerben Karstens, Erwin Nijboer, Max van Heeswijk en Mathieu Hermans vertellen menig opmerkelijk voorval uit hun schat aan herinneringen. John van Ierland stelt de oudrenners menige vraag en gaat met hen in gesprek. Er worden anekdotes verteld over belevenissen uit de Ronde van Spanje en ook uit de Tour de France.

Tijdens de avond met de wielerhelden van weleer staat vooral Mathieu Hermans in de belangstelling. Het onlangs door John van Ierland geschreven boek over Mathieu wordt belicht en een trotse Mathieu overhandigt Gerben Karstens, Erwin Nijboer en Max van Heeswijk een exemplaar over zijn wielerleven. Het boek vertelt vele wielerbelevenissen van Mathieu en bevat heel wat afbeeldingen uit het succesvolle wielerleven van Mathieu Hermans. Het boek “Mathieu Hermans, tegen de stroom in”, dat is uitgegeven door Woordmagie, is een aanrader voor elke wielerliefhebber.
De aanwezigen in Wielercafé Breda beleven een memorabele wieleravond. Een compliment aan de Stichting Courage om dit evenement te organiseren.

terug naar overzicht items

 

Marianne Vos prolongeert wereldtitel

Marianne Vos heeft in het Italiaanse Florence haar wereldtitel op de weg geprolongeerd!
In een zware wedstrijd over 140 kilometers, met heel wat klimwerk, wordt het een ware afvallingskoers. Uiteindelijk komen er goed veertig wielrensters over de eindstreep en zo’n honderd deelneemsters staken voortijdig de strijd. Wat is de wedstrijd slopend voor alle rensters in het Italiaanse Toscane van Montecatini Terme naar Florence!
Van de Nederlandse ploeg is het in de finale Anna van der Breggen die waardevol werk levert voor Marianne Vos. Marianne demarreert in in de laatste beklimming en zij komt solo over de eindstreep. De Zweedse Emma Johansson wordt op vijftien seconden tweede en in haar kielzog wordt de Italiaanse Rossello Ratto derde. Anna van der Breggen eindigt zeer verdienstelijk op de vierde plaats. Verder in de uitslag staan de Nederlandse wielrensters Annemiek van Vleuten (15e), Ellen van Dijk (16e) en Lucinda Brand (27e).

Marianne Vos behaalt in Florence haar derde wereldtitel op de weg en dit na eerdere wereldtriomfen in Salzburg en Valkenburg. Nederland heeft met Marianne Vos de grootste wielerkampioene ooit. Marianne overheerst niet alleen op de weg en op de baan, maar ook in het veld. Haar palmares is zo indrukwekkend met onder meer wereld- en olympische titels. Zij is ook de enige die meermaals de aandacht van de wereldwijde media trekt voor het professionele wielrennen voor vrouwen.

terug naar overzicht items

 

Ellen van Dijk is ook wereldkampioen op de individuele tijdrit

Twee dagen na haar winst in de ploegentijdrit met haar team Specialized-Lululemon is wielrenster Ellen van Dijk ook wereldkampioen op de individuele tijdrit. In het Italiaanse Florence zet Ellen de kroon op haar seizoen en trekt de regenboogtrui aan. Ellen laat de Nieuw-Zeelandse Linda Villumsen en de Amerikaanse Carmen Small ruim achter zich. Ellen van Dijk is dit jaar dominant in de tijdritten en bijgevolg vertrekt zij als favoriete in de rit tegen het uurwerk over 22 vlakke kilometers. Ellen hanteert een zeer hoog tempo en haalt een gemiddelde van ruim 47 kilometer in het uur. Wat een prestatie voor een wielrenster!

Ellen van Dijk volgt voor Nederland Leontien van Moorsel op in de individuele race tegen de klok. Van Moorsel was wereldkampioen op de individuele tijdrit in 1998 en 1999. Ellen van Dijk bewijst dat met hard, jarenlang trainen, goede verzorging, een afgeslankt lichaam en leven als een topsportster de wereldtitel haalbaar is. Ellen van Dijk heeft een krachtige, soepele rijstijl, is onnavolgbaar in het tijdrijden en geniet van de mooie momenten. Wat een beleving! Naast Marianne Vos kent Nederland nu een tweede topvrouw in het wielrennen, namelijk dubbel wereldkampioene Ellen van Dijk!

terug naar overzicht items

 

Wereldtitel voor Ellen van Dijk en Niki Terpstra in de ploegentijdrit

In het Italiaanse Florence wordt de wereldtitelstrijd verreden. Voor het tweede opeenvolgende jaar verovert Ellen van Dijk met haar teamgenoten Evelyn Stevens, Katie Colcough, Carmen Small, Lisa Brennauer en Trixi Worrack de wereldtitel in de ploegentijdrit. Andermaal zijn de rensters van het Amerikaanse Team Specialized-Lululemon oppermachtig. De dames van Ellens team zijn favoriet en zij maken hun status ook waar. Bij elk meetpunt komt Ellens ploeg als snelste door. Het Nederlandse Team Rabobank wordt op ruim een minuut tweede. Het team met de zilveren medaille bestaat uit Marianne Vos, Annemiek van Vleuten, Roxanne Knetemann, Thalita de Jong, Lucinda Brand en Pauline Ferrand Prevot. Het Australische Orica-AIS-team met onder andere Loes Gunnewijk wordt derde. Het Nederlandse Team Argos-Shimano en de rensters van het Nederlandse Boels Dolmansteam eindigen in de middenmoot.
De wielrensters hebben opnieuw laten zien dat zij op hoog niveau topsport bedrijven. Het is dan ook teleurstellend dat de wedstrijd geen televisiezendtijd krijgt. Immers, om het imago van het dameswielrennen te verhogen is wel zichtbaarheid in vele landen nodig.

Niki Terpstra prolongeert de wereldtitel met zijn Belgische team Omega Pharma-Quick Step. Het verschil met Orica-GreenEdge, waarvoor Jens Mouris meestrijdt, eindigt op nog geen seconde als tweede. De Nederlands getinte ploeg Belkin stelt teleur met een twaalfde plaats. Op nog grotere achterstand eindigen de ploegen van Team Argos-Shimano, Vacansoleil-DCM, Rabobank Development Team, De Rijke-Shank en Jo Piels.

terug naar overzicht items

 

Gerrie Mühren 1946 - 2013

De Volendammer Gerrie Mühren groeit uit tot een voetballer van wereldklasse en schittert op het hoogste voetbalniveau tijdens zijn indrukwekkende carrière. Gerrie Mühren ontpopt zich als een middenvelder van hoog kwalitatief niveau en hij is begenadigd met een indrukwekkende techniek. Gerrie houdt van de bal en is dag in, dag uit met de bal aan het trainen.

Gerrie Mühren beleeft grote successen met de Amsterdamse voetbalclub Ajax. Hij speelt bij deze club van 1968 tot en met 1976. Voor Ajax komt Gerrie uit in bijna 300 officiële wedstrijden. Met Ajax wint hij onder meer driemaal de Europacup 1, drie keer de landstitel en even zo vaak de nationale beker. Gerrie wint met Ajax tweemaal de Europese Supercup en een keer de Wereldbeker. Wereldwijd is Ajax in die periode de topclub. De Amsterdamse club is zelfs beter dan het machtige Spaanse Real Madrid. Ajax wint ook van de Spaanse hoofdmacht in de halve finale van de Europacup 1 in 1973 en wel door een afstandsschot van Gerrie Mühren!

Na zijn Ajaxjaren gaat Gerrie Mühren naar het Spaanse Real Betis Sevilla. In het seizoen 1976/1977 wint hij met deze club de Copa del Rey, ofwel de Spaanse beker. In 1977 wordt Gerrie verkozen tot Spaans voetballer van het jaar! Daarna komt Gerrie Mühren nog uit voor het Japanse Seiko en de Nederlandse clubs MVV, DS'79 en FC Volendam. Gerrie Mühren is de eerste Volendammer in Oranje en hij komt tienmaal uit voor de nationale ploeg. In 1985 stopt Gerrie als betaald voetballer. Bij zijn jeugdliefde FC Volendam beëindigt hij zijn loopbaan.

Gerrie Mühren is de oudere broer van Arnold Mühren, met wie hij ook heeft gespeeld bij Ajax. Na zijn voetbalcarrière geeft Gerrie met zijn broer Arnold voetbalclinics voor jeugdspelers. Hij begeleidt ook jeugdige voetballers en wordt scout bij Ajax.

In zijn woonplaats Volendam overlijdt Gerrie Mühren op 67-jarige leeftijd aan een beenmergziekte. Gerrie Mühren gaat de geschiedenis in als een sublieme middenvelder met een hoogstaande traptechniek.

terug naar overzicht items

 

succesvolle sportmerken

De sportfan kent aan het sportmerk een positief imago toe als het merk aan de gestelde verwachtingen voldoet. Dit houdt in, dat sportmerken inzicht hebben in de verwachtingen van de sportfans. De beloften van het sportmerk moeten de fans wel ervaren. Dit impliceert beloften waarmaken en zo teleurstellingen voorkomen.

Meestal heeft een sportmerk een gemengd imago, omdat in het totaalbeeld van de sportfan zowel positieve als negatieve indrukken voorkomen. Het sportmerk kan met dit totaalbeeld een duurzame band met de sportfans gestalte geven als het merk meebeweegt met de fans. Dit vereist een dynamische en pro-actieve houding van het merk. Een duidelijke visie op de fanmarkt is dan ook een vereiste voor het sportmerk. Zo zijn er bijvoorbeeld frisdranken en kledinglijnen die zich associëren met sport. Vaak draagt een bekende topsporter het merk in de media uit. De marketingcommunicatie is daarbij afgestemd op de doelgroep. Ook kan een sportmerk een sportteam sponsoren. In de wielersport, het voetbal en de autosport gaan hier miljoenen euro's om. Sportmerken die zich in de breedtesport en topsport succesvol onderscheiden zijn onder meer Nike en Adidas.

terug naar overzicht items

 

Chris Horner is oudste winnaar Vuelta

De Amerikaan Chris Horner is met zijn 41 jaar de oudste winnaar ooit van de Ronde van Spanje. Tevens is hij ook de oudste winnaar van een van de drie grote ronden, namelijk die van Frankrijk, Italië en Spanje. Met zijn team RadioShack is Chris Horner oppermachtig. Laatbloeier Horner is opvallend attent vanaf de eerste etappe van de Vuelta. Met recht wint hij deze Vuelta. Wat een beleving van de Amerikaanse routinier.

Chris Horner is een echte wielerveteraan en hij toont een uitstekende conditie. Horner levert een verbeten strijd om de leiderstrui met de Italiaan Vincenzo Nibali. In het eindklassement blijft Horner zijn grote opponent 37 seconden voor in het klassement. De Spaanse favoriet Alejandro Valverde schiet opnieuw tekort in het hooggebergte, maar hij wint wel de groene trui door eerste in het puntenklassement te worden.

Chris Horner is de terechte winnaar van de Ronde van Spanje. Hij is bergop de beste, rijdt goed in de tijdrit en is waakzaam in alle ritten. Mijn zijn leeftijd van 41 jaar toont Horner aan, dat als een sporter voorzichtig met zijn lichaam omgaat en zich goed heeft verzorgd, het zelfs in het wielrennen mogelijk is grootse prestaties te leveren als een renner de 40 voorbij is. Met zijn overwinning in de Ronde van Spanje breekt Chris Horner de grens voor topsporters van 40 jaar en ouder in het professionele wielrennen.

terug naar overzicht items

 

Tokio verwelkomt Olympische Spelen 2020

Het Internationaal Olympisch Comité , IOC, heeft de Japanse hoofdstad Tokio de organisatie van de Olympische Spelen van 2020 gegund. Voorzitter Jacques Rogge zegt, in navolging van de Japanse premier, dat de Spelen in veilige en goede handen zijn bij de Japanners. Als voormalig chirurg spreekt hem dit wel aan.

De keuze van het Japanse Tokio is een afweging geweest tussen Istanbul, als het ontdekken van nieuwe oorden en Tokio, als traditionele kandidaat, zegt de Duitse vicevoorzitter Thomas Bach. Bach is een belangrijke kandidaat om de Belg Rogge als voorzitter van het IOC op te volgen. Turkije heeft het nadeel gehad dat onlangs heel wat Turkse atleten op doping zijn betrapt. Istanbul redt het dan ook niet. Bijgevolg is Tokio een strategische keuze.

Madrid grijpt voor de derde, achtereenvolgende keer naast de organisatie van de Olympische Spelen. Ongetwijfeld zit het fundamenteel niet goed tussen de IOC-bestuurders en vertegenwoordigers van de Spaanse hoofdstad. Gaan de Spanjaarden na een heroriëntatie van verwachtingenmanagement nogmaals naar een herkansing? Gaan de Spanjaarden dan ook hun lobby meer effectief laten zijn? En ... gaat Madrid ook een sterk onderscheidende meerwaarde bieden? Uit marketingperspectief kan Madrid nog heel wat stappen zetten als het gaat om de positionering, financiering, beleving, veiligheid, commercialisering, betrouwbaarheid en professionaliteit van de organisatie van een het grootste sportevenement ter wereld.

Tokio is in 2020 het centrum voor de Olympische Spelen. Japan heeft heel wat ervaring in de organisatie van grote sportevenementen. In 1964 organiseerde het land al de Zomerspelen te Tokio. In 1972 en 1988 was Japan gastheer voor de Winterspelen en wel in Sapporo en Nagano. De vraag is: Wat wordt de beleving in 2020 voor de duizenden sporters en de miljoenen sportliefhebbers?

terug naar overzicht items

 

Gareth Bale is de duurste man op voetbalschoenen

De overgang van de Welshman Gareth Bale van het Engelse Tottenham Hotspur naar het Spaanse Real Madrid gaat de geschiedenis in als recordtransfer. Bale is nu de duurste man op voetbalschoenen. De 24-jarige Bale is een linkspoot, staat bekend als supersnel en ook is hij een vrijetrapspecialist. Real Madrid wil hem inlijven en heeft hier veel voor over. Met de aankoop van Bale verbreekt Real Madrid het transferbedrag van 94 miljoen euro dat de Koninklijke in 2009 aan Manchester United betaalde om Cristiano Ronaldo in te lijven. Voor een zesjarig contract met Gareth Bale wordt zo'n honderd miljoen euro neergeteld.

Real Madrid verwacht de recordtransfer terug te verdienen. Dit gaat niet alleen gebeuren door de sportieve prestaties van Bale, maar onder meer ook door de merchandising en sponsoring. Hooggespannen zij de verwachtingen van de verkopen aan shirts met de naam Bale. Sponsors die zich willen afficheren met de naam Bale brengen ook geld in het laadje. Daarnaast zijn er televisiecontracten die door de transfer van Bale positieve impulsen krijgen. Ook zijn er organisatoren van voetbalwedstrijden en toernooien die Real Madrid met Bale willen contracteren.

Het is nu afwachten of de snelle, sterke en energierijke Gareth Bale zich manifesteert in het team van de Koninklijke Real Madrid. De Spaanse hoofdmacht bewijst met de transfer van Bale dat het doorgaat met een elftal kopen en dat de club hier tientallen miljoenen voor over heeft. Real Madrid maakt met de transfer geen hoge kosten, maar doet een grote investering.

Toppers kopen is een, maar van toppers één team maken is twee. Toppers bulken niet alleen van het geld, maar ook van de voetbalkwaliteiten. Real Madrid investeert in sterspelers en koopt hiermee indirect kampioenschappen en titels. Echter, de ervaring leert dat niet elke transactie succesvol is. De winst op de grasmat komt bij toppers aan op details. Hierbij is motivatie een sterk bepalende factor. De spelers van Real Madrid tonen hun wereldklasse, zijn gemotiveerd en hopelijk blijven zij uitermate gretig om de investeringen te laten renderen. De merchandising draait nu op volle toeren en spoedig dragen wereldwijd tienduizenden fans het shirt met de naam Bale.

terug naar overzicht items

 

Unieke medaille op WK roeien

De Nederlandse roeiers van de mannen vier zonder hebben de wereldtitel behaald in het Zuid-Koreaanse Chungju. De wereldtitel veroveren is een unicum in de Nederlandse roeigeschiedenis op dit prestigieuze nummer. De vier roeiers, Kaj Hendriks, Robert Lücken, Boaz Meijlink en Mechiel Versluis, zijn onvoorstelbaar blij. Wat een beleving bij de sporters en roeiliefhebbers! Het gouden kwartet, met de trotse coach Mark Emke, schrijft geschiedenis en wel door een ijzersterke eindsprint. De vier-zonder waren in 2012 op de Olympische Spelen te Londen nog vijfde en hebben in één jaar een grote sprong voorwaarts gemaakt.

Op het WK roeien winnen ook de lichte vrouwen dubbel vier de wereldtitel. De dames Marie-Anne Frenken, Maaike Head, Mirte Kraaijkamp en Rianne Sigmund leveren een grootse prestatie. Zij zorgen met hun maximaal gewicht van 59 kilogram per roeister voor veel enthousiasme bij de Nederlandse delegatie en roeifans.

terug naar overzicht items

 

KNSB-voorzitterTerpstra rijdt een scheve schaats

Doekle Terpstra, de voorzitter van de KNSB, stapt op. Op zijn functioneren is heel wat rake kritiek geleverd. Dit heeft Terpstra doen besluiten terug te treden als voorzitter van de nationale schaatsbond.

Deze week is de ledenraad van de KNSB nog unaniem geweest om het vertrouwen in Terpstra uit te spreken. De ledenraad en het bestuur sloten de rijen en wilden gewoon op de oude voet verder gaan. Terpstra toonde zich hierdoor opgelucht. Hij kon doorgaan. Echter, de ledenraad en het bestuur hebben zich onvoldoende gerealiseerd wat de impact zou zijn van hun beslissing. Zowel ledenraad, als bestuur hebben te weinig kritisch naar zichzelf gekeken en geen vergaande conclusies getrokken. Door geen consequenties te verbinden aan hun misstappen ligt er een vrijbrief voor voortzetting van het huidig beleid. Opmerkelijk is , dat de ledenraad niet opgetreden is bij herhaalde missers van Terpstra. Bovendien heeft Terpstra veel gepraat, niet tactvol gehandeld en krakkemikkig gecommuniceerd.

Het is zeer prijzenswaardig dat topschaatsers als Sven Kramer hun stem verheffen en uiten dat het zo niet verder mag en kan. De druk die vanuit de topsport komt blijkt sterk genoeg te zijn om Terpstra het veld te laten ruimen. Doekle Terpstra onderneemt eerst nog een wanhoopspoging om tot een gesprek met Sven Kramer te komen. Kramer ziet daar wijselijk van af. Immers, plooien gladstrijken en gewoon verder doen is geen optie. Voor Kramer is de maat meer dan vol en hij laat zich niet plooien. De basis om vertrouwen op te bouwen is verdwenen.

Sven Kramer, die ook de stem van andere topschaatsers vertegenwoordigd, ziet meer toekomst met bestuurders die transparant zijn, tact tonen en belangen juist weten in te schatten. De strategie van de topsporters is duidelijk. Nu nog de strategie van een nieuw bestuur...

terug naar overzicht items

 

PSV viert honderdste verjaardag met perspectief

Het Eindhovense PSV viert het honderdjarig bestaan. Echter, het eeuwfeest gaat gepaard zonder deel te nemen aan de prestigieuze Champions League. PSV moet het dit seizoen opnieuw doen met voetbal in de minder lucratieve Europa League.

De jonge garde van PSV is een maatje te klein voor AC Milan in de voorronde van de Champions League. In het Milanese San Sirostadion is PSV totaal niet bestand tegen de voetballers van AC Milan, die wel kansen weten te benutten. De nederlaag van PSV tegen AC Milan is met 3-0 veelzeggend. Hierdoor rest voor PSV deelname in de Europa League in plaats van in de Champions League. Dit is voor de eeuwling een fikse financiële aderlating.

Phillip Cocu heeft, als hoofdtrainer van PSV, in zeer korte tijd de selectie van het eerste elftal ongekend enorm verjongd. Het jongste team ooit heeft PSV momenteel in de honderdjarige geschiedenis. De voetbalhistorie leert dat een jong, onervaren team niet steeds een stabiel, hoogstaand spelniveau laat zien en daardoor wisselvallige prestaties neerzet. Echter, met het jonge, enthousiaste voetbalteam en de gemotiveerde staf ligt er voor PSV een grote toekomst in het verschiet. PSV heeft nu de kans het imago van het honderd jaar PSV-voetbal te verfrissen. Uitdagingen in de nationale competities van de Eredivisie, de beker en Europa League bieden heel wat kansen om succes te oogsten en vooral verder te rijpen. Dit rijpen gaat gewoon door, ook al telt de club al honderd jaren.

terug naar overzicht items

 

Mysterie rond Theo Bos in Spanje

De Nederlandse wielrenner Theo Bos is niet van start gegaan in de Ronde van Spanje. Bos is de sprinter van de Belkinploeg en zou in de Vuelta voor een of meer ritwinsten moeten zorgen. Dit gaat dus niet door!

Wat is het geval?
Vlak voor de start van de Ronde van Spanje ondergaan alle wielrenners een medische test. Deze test moet de gezondheid van de renner beschermen. Als de uitslag van de test waarden laat zien die aanleiding geven tot ongerustheid, dan mag de renner niet van start gaan. Welnu, dit is gebeurd bij Theo Bos. De Nederlandse Belkinrenner heeft een te laag cortisolgehalte in zijn lichaam. Dit kan zijn ontstaan door het nemen van ontstekingsremmers. Aangezien het Belkinteam een schone wielersport voorstaat en daartoe een charter heeft getekend, betekent dit voor Theo Bos een startverbod. De wielrenners van Belkin hebben eerder uitleg gekregen omtrent het ontstaan en de gevolgen van afwijkende lichaamswaarden. Het is dan ook heel opmerkelijk dat Theo Bos met een afwijkende waarde wordt geconfronteerd.

Zijn er enkel verliezers?
Jazeker! Ook al zijn er nog heel wat vragen? Feit is wel, dat er opnieuw schade is geleden voor en door de wielersport. Het voorval met Theo Bos doet de sport geen goed, ook al is hij niet beschuldigd van dopinggebruik. De wielersport lijdt andermaal imagoschade. De Belkinformatie is door het niet kunnen starten van Theo Bos ook gedupeerd. De ploeg gaat daardoor met slechts acht renners van start. Sprintzeges voor het team zijn in de Ronde van Spanje voor een andere keer. Kortom, het voorval met Bos is een aderlating die hoogst ongewenst is. En ... een zwaar aangeslagen Theo Bos is naar huis. Dit voorval kent dan ook enkel verliezers.

terug naar overzicht items

 

Vacansoleil en Euskaltel verdwijnen uit peloton

Door het ontbreken van een hoofdsponsor voor 2014 verdwijnen de wielerploegen Vacansoleil en Euskaltel uit het peloton. De Nederlandse wielersport krijgt een behoorlijke knauw door het afhaken van hoofdsponsor Vacansoleil. Renners en omkadering verliezen hun job en het Nederlandse profpeloton verschraalt. Verder krijgen jongeren het moeilijker door te stromen. Hierdoor haken jonge renners af. De populariteit van het Nederlandse wielrennen gaat er ook niet op vooruit. Kortom, een behoorlijke aderlating op wielervlak. Door het verdwijnen van Euskaltel als hoofdsponsor krijgt de Baskische wielersport een dreun met vrijwel dezelfde gevolgen als in Nederland. Begrijpelijk is, dat door economisch zware tijden en dopingschandalen de wielersport niet geholpen is. Grote ondernemingen staan absoluut niet te dringen om als sponsor een meerjarentraject met een wielerploeg in te gaan. Uit sportmarketingoogpunt liggen er in het wielrennen legio kansen. Echter, er is nog geen ideale match tussen potentiële sponsors en professionele wielerteams.

De andere zijde van wielersponsoring is positief. Wielrennen is een zeer populaire sport, een groot deel van de bevolking fietst en via het fietsen zijn er legio mogelijkheden om te netwerken. Echter, dit laatste is vrijwel onbekend in sponsorland. Verder is sponsoring van een professioneel wielerteam relatief goedkoop. Immers, voor het verkrijgen van naamsbekendheid is het wielrennen de ideale sport om te sponsoren. Het wielrennen levert voor sponsorende bedrijven veel op en dat is niet alleen meer omzet, maar zeer zeker ook een grotere naamsbekendheid. Weet een potentiële wielersponsor wel voldoende van de sport? Beseft een sponsor dat de wielersport een heel jaar zichtbaar is? Heeft een potentiële wielersponsor al eens de exposurewaarde gecalculeerd? Een voorbeeldje voor een potentiële wielersponsor: Het kleding- en schoenenmerk Adidas investeert per jaar 1,5 miljoen dollar in het wielerteam van Sky en heeft daar het 50-voudige aan exposure voor teruggekregen.

De wielerteams Vacansoleil en Euskaltel treden voor het laatst aan in een grote ronde en wel in de Ronde van Spanje ... De door beide teams gecumuleerde exposurewaarde is in de loop van de jaren een veelvoud van hun investeringen. Jammer, dat er geen opvolging is. Jammer, dat heel wat bedrijven wars zijn van anti-cyclisch investeren. Jammer, dat veel bedrijven weinig weten van de essentie van sportmarketing. Jammer ...

terug naar overzicht items

 

Wesley Sneijder uit de gratie bij Louis van Gaal

Bondscoach Louis van Gaal heeft zijn voorlopige selectie Oranjespelers bekend gemaakt. Opvallende afwezige is andermaal Wesley Sneijder, voormalig aanvoerder van het Nederlands voetbalelftal.

Na eerder opmerkingen door Van Gaal aan het adres van Sneijder over zijn beperkte fitheid en wat extra kilo's aan gewicht schijnt de voetballer nog steeds uit de gratie te liggen. Conditioneel maakt Sneijder grote vorderingen en hij laat dat bij zijn club ook zien. Echter, Van Gaal vindt dit niet genoeg om Sneijder op te roepen. Tot heden heeft Sneijder niet gespeeld onder het nieuwe bewind van Louis van Gaal. Het is sinds oktober 2011 geleden dat Sneijder voor Oranje uitkwam, maar dat was wel onder voormalig bondscoach Bert van Marwijk. De doelgroep voetballers voor de Oranjeselectie blijkt voor Louis van Gaal de wat jongere voetballers te zijn. Jonge spelers, die zijn wil in het veld uit laten komen.

Het Nederlands voetbalelftal hervat de campagne voor de kwalificatie voor het wereldkampioenschap in 2014. Er staan twee uitduels op het programma in september. Allereerst is er de uitwedstrijd tegen Estland in Tallinn op 6 september en vier dag later is Oranje op bezoek in het Estadi Comunal in Andorra. Echter, Wesley Sneijder ontbreekt en bij succes van het Nederlands elftal is het nog maar de vraag of hij bij de extreem eigenzinnige Louis van Gaal nog ooit speelminuten krijgt.

terug naar overzicht items

 

Dafne Schippers en Ignisious Gaisah winnen medailles op WK atletiek

Dafne Schippers heeft historie geschreven op het WK atletiek in Moskou. Zij is namelijk de eerste Nederlandse vrouw die op een WK atletiek een medaille behaalt. Dafne wint brons op de zware zevenkamp. Haar 200 meter is subliem, evenals haar 100 meter horden en op de afsluitende 800 meter is zij verbazend snel. Verbeteren kan Dafne zich nog zeker op de onderdelen hoogspringen, kogelstoten en speerwerpen. Of ... kiest Dafne voor het leven als sprintster op de 100 en 200 meter?

Verspringer Ignisious Gaisah zorgt voor een tweede Nederlandse medaille op het WK atletiek. Opmerkelijk is dit wel. Immers, amper een maand heeft Gaisah een Nederlands paspoort. De geboren Ghanees wint voor zijn nieuwe vaderland zilver in het verspringen. Hij verbetert ook het uit 1988 stammende record van Emiel Mellaard en brengt het van 8.19 meter naar 8.29 meter. Wat een onbeschrijfelijk goed gevoel moet Gaisah hebben in het Luzhnikistadion in Moskou. Dit is werkelijk een droomdebuut van een kakelverse Nederlander. Gaisah verblijft al sinds 2002 in Nederland, omdat hij in Ghana geen professionaliteit van de atletiekbond ervaart. Gaisah kan zeker nog verder groeien in het verspringen als hij baat heeft bij een goede omkadering.

En verder ...? Geen medailles op het WK atletiek, maar wel top acht plaatsen als in de tienkamp en 4 x 100 meter sprint bij de mannen. Verbeteringen zijn er zeker nog mogelijk. In de sprint, zeker ook op de middenafstand en met de werpnummers zijn in Nederland nog veel vorderingen te maken. Medaillekandidaten zijn zeker op te leiden. Dit zijn ook voor een klein land als Nederland onbetwist haalbare objectieven. In de kern is dit beleid maken en professioneel uitvoeren. Wie gaan hiervoor ...? En ... welke jongeren voelen zich aangetrokken door de successen van Schippers en Gaisah om hen te volgen ...?

terug naar overzicht items

 

Feyenoord kent zwakke seizoenstart

Het Rotterdamse Feyenoord is de nationale voetbalcompetitie uitermate zwak gestart. De spelers zijn het voetballen toch niet verleerd? Zij leveren matig voetbal en dat leidt tot onderlinge ergernis in de groep spelers en bij de technische staf. Ook oogt menig speler tijdens de wedstrijden niet fris en fit. Supporters worden ongeduldig. Is er zoveel aan de hand? Veel niet, maar weinig kan wel als teveel worden ervaren. Feit is wel, dat verwachtingen niet uitkomen. Hierdoor raakt menigeen teleurgesteld. Zijn de verwachtingen te hoog gespannen? Het antwoord hierop is zonder meer "ja".

Feyenoord heeft geen nieuwe sterspelers aangetrokken, want de bodem van de geldkist is zichtbaar. Kijk, de grote Rotterdamse club heeft heel wat bakens moeten verzetten om financieel gezond te worden. Dit proces is succesvol verlopen en daar mag de club terecht trots op zijn. De uitstraling van de club gebeurt in eerste instantie op het veld. Als dan sportieve prestaties uitblijven, komen er emoties naar buiten. Op zich is dit begrijpelijk, maar de rust bewaren is nu belangrijker. Wellicht zorgen de Vrienden van Feyenoord nog voor een financiële impuls. Zijn zij niet de meest waardevolle sponsors? Doet een versterking voor het eerste elftal de tegenwind snel verdwijnen...? Zo ja, dan ligt de zwakke seizoenstart spoedig in het verleden.

terug naar overzicht items

 

Lucinda Brand oppermachtig in Etten-Leur

De 24-jarige Lucinda Brand heeft op overtuigende wijze het criterium van Etten-Leur gewonnen. Van start tot aankomst is de wielrenster uit Rotterdam in de aanval. Sandra van Veghel is kilometers lang haar vluchtgezel, maar in de laatste meters laat Lucinda haar metgezel gedecideerd achter zich. De sterke rensters Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen worden op gepaste achterstand respectievelijk derde en vierde.

Lucindas zege in de Ronde van Etten-Leur doet denken aan haar sterke rijden in het Nederlands kampioenschap van afgelopen juni in Kerkrade. Ook daar is Lucinda Brand de aanvallende rijdster en wint de nationale driekleur als nationaal kampioen. Deze trui geeft zij in Etten-Leur extra glans.

Lucinda Brand is als professioneel wielrenster sinds 2009 actief. Zij is gerijpt in de ploeg van Leontien van Moorsel en dit jaar staat zij onder contract bij het Rabobankteam. Lucinda Brand is aan een sterk seizoen bezig en onderscheidt zich steeds meer in de wielerwedstrijden. Zij scherpt haar conditie aan en groeit verder in haar sport. Wat is haar strategie voor september als dan het wereldkampioenschap in Italië wordt verreden?

terug naar overzicht items

 

PSV met veel uitdagingen

De Eindhovense eredivisieclub PSV is met veel uitdagingen aan het nieuwe seizoen begonnen. Na het vertrek van trainer Dick Advocaat en spelers als Dries Mertens en Kevin Strootman is er ruimte voor vernieuwing.

De nieuwe technische staf van PSV, met trainer Phillip Cocu en zijn assistenten Ernest Faber en Chris van der Weerden, heeft een ongekend jong team geformeerd. De spelersgroep bestaat uit heel wat jongens van amper twintig jaar. PSV heeft dan ook het jongste team uit de lange, Eindhovense voetbalhistorie.

Om meer stabiliteit in het jonge team te verkrijgen is Ji-Sung Park voor een jaar gehuurd van het Engelse Queens Park Rangers. Park is geen onbekende voor PSV, omdat hij in het verleden al ruim twee jaar voor de club is uitgekomen. Naast Park is het zeker ook Stijn Schaars die de jonge garde naar een hoger en stabieler niveau gaat brengen.

Na het Vlaamse Zulte-Waregem opzij te zetten in de voorronde van de Champions League staan met het Italiaanse AC Milan twee confrontaties op hoger niveau te wachten. Deze ronde overleven betekent voor PSV deelname aan de groepsfase van de prestigieuze Champions League.

PSV bloeit en groeit door de veranderingen in en rond de a-selectie. De Eindhovenaren boeien ook het publiek met de permanente wil om vooruit te spelen. Wat brengt PSV nog meer aan beleving in het nieuwe voetbalseizoen?

terug naar overzicht items

 

Nederlandse zwemtop uiterst smal

Het afgelopen wereldkampioenschap langebaan zwemmen te Barcelona heeft aangetoond dat de Nederlandse zwemtop uiterst smal is. De enige die momenteel voor medailles zorgt, is de super getalenteerde Ranomi Kromowidjojo. Zonder haar zou zelfs het estafetteteam geen brons hebben behaald in Barcelona.

Finalisten kent Nederland heel weinig. In Barcelona hebben, buiten Ranomi Kromowidjojo, alleen Femke Heemskerk, Inge Dekker en Moniek Nijhuis finales kunnen zwemmen op de individuele nummers. Wat een verschil met twee jaar geleden. Op het wereldkampioenschap zwemmen behaalde Nederland toen meer dan tien finaleplaatsen.
Conclusie: er is een neergaande lijn in het aantal grote, Nederlandse zwemmers die finales halen. Is dit falend bondsbeleid? Het antwoord is zonder meer: Ja!

De zwakte in de top en in de breedte van het Nederlandse zwemmen is zeer zorgwekkend. Zijn er kansen? Jazeker! Ex-zwemkampioen Pieter van den Hoogenband stelt dat de zwemsport in Nederland een slapende reus is. Hij ziet dat goed! Immers, jaarlijks leren tienduizenden zwemmen en daarbij gaat het veelal om kleine kinderen. Echter, slechts een fractie van de nieuwe zwemmers wordt lid van een zwemclub. Heeft de Koninklijke Nederlandse Zwembond, KNZB, oog voor de problematiek? Wil de KNZB het falend beleid ombuigen? Wil de KNZB marketing omarmen? Wil de KNZB nieuwe zwemmers bereiken? Zo ja, dan is er doelgroepenbeleid nodig om snel actie te ondernemen! Belangrijk daarbij is, dat jonge kinderen plezier beleven met te zwemmen. Hierdoor is de kans groot dat de nieuwe zwemmers blijven zwemmen.

Is de KNSB ervan doordrongen dat topsport pas tot bloei kan komen als er veel breedtesport is? Of vindt de bond dat er toch niets aan te doen is? Legt de bond de oorzaken bij andere aspecten? Ach, zo moeilijk is het niet om de bakens te verzetten. Je moet er alleen de juiste instelling voor hebben. Doelgroepenbeleid toepassen en aan het werk gaan, zwembond en zwemverenigingen!

terug naar overzicht items

 

Ranomi Kromowidjojo wisselvallig en groots op WK zwemmen

Ranomi Kromowidjojo heeft haar status van Nederlandse topzwemster opnieuw bevestigd. Tijdens de wereldkampioenschappen langebaan zwemmen in het Spaanse Barcelona behaalt zij driemaal brons en eenmaal goud. De drie derde plaatsen bezet Ranomi op de 4 maal 100 meter estafette met Elise Bouwens, Inge Dekker en Femke Heemskerk, de 100 meter vrije slag en de 50 meter vlinderslag. Vooral op de 100 meter vrije slag, het koninginnenummer op kampioenschappen, moet Kromowidjojo overduidelijk haar meerdere erkennen in de onverslaanbare Australische Cate Campbell en de snelle Zweedse Sarah Sjöström. In de finale van de 100 meter vrije slag ervaart Ranomi dat zij, als Olympisch kampioene, behoorlijk tekort komt op Campbell en Sjöström.

Na driemaal brons gebeurt er iets heel moois ...
Het laatste optreden van Ranomi Kromowidjojo in Barcelona is de 50 meter vrije slag. Op dit onderdeel haalt Ranomi flink uit en wint vóór Cate Campbell. Wat een prestatie van Ranomi! Wat groots van haar! Opmerkelijk is dat haar tijd van 24.05 seconde exact dezelfde is als haar gouden race op de Olympische Spelen in 2012.

Het wisselvallig presteren van Ranomi Kromowidjojo heeft ongetwijfeld te maken met het nog niet geheel op topniveau zijn. Dit komt in elk geval door de rustpauze van enkele maanden die zij zichzelf heeft opgelegd na de voor haar zeer succesvolle Olympische Spelen van 2012 te Londen. Hierdoor is zij later dan de andere topzwemsters met trainen begonnen en heeft zij minder zwaardere trainingen gedaan. Wellicht is het wisselvallig presteren ook veroorzaakt door het privéleven van Ranomi. Sinds zij haar grote liefde heeft verklaard aan oud-zwemkampioen Pieter van den Hoogenband is voor haar een wat ander leven begonnen. Krijgt zij nu de tijd om zich volledig op het leveren van zwemprestaties te richten? Focussen op prestaties met ondersteuning voor liefde kan voor haar nog veel beloven.

terug naar overzicht items

 

Fox Sports is de voetbalzender

Met het begin van de nationale competitie van de Eredivisie gaat Fox Sports uitzendingen in Nederland verzorgen. Fox Sports is internationaal al jaren actief. Fox Sports brengt al het nationale en internationale topvoetbal op de televisie. Voetbalwedstrijden worden rechtstreeks uitgezonden en gepresenteerd door vaste en gerenommeerde experts, als Kees Jansma, Toine van Peperstraten en Jan Joost van Galen. Daarnaast wordt een beroep gedaan op deskundige analisten.

Wat doet Fox Sports?
Het is een voetbalzender, de keus is het topvoetbal. De zender is elke dag in de ether en is bij een aantal televisie-aanbieders ook in HD beschikbaar. Echter, de ontvanger moet thuis wel beschikken over digitale televisie. De kijker kan zich abonneren op een Nederlands voetbalkanaal en/of op een internationaal voetbalkanaal.

Fox Sports profileert zich als de thuisbasis van het Nederlandse topvoetbal met rechtstreekse uitzendingen van wedstrijden uit de Eredivisie, Jupiler League en KNVB-Beker. Het internationale kanaal geeft voetbalwedstrijden van de Engelse Premier League, de Italiaanse Serie A, de UEFA Europa League en cupwedstrijden uit onder meer Engeland, Duitsland en Italië. De exploitatie van de zender is in handen van Eredivisie Media & Marketing (EMM), mediabedrijf Fox International Channels, de 18 Eredivisie Clubs, KNVB en Endemol.

Voetbal is in Nederland de meest populaire sport en het is dan ook geen verrassing dat commerciële partijen hiermee resultaat willen behalen. Het is de vraag wat de zwaar gesubsidieerde NOS in de toekomst nog kan betekenen aan actualiteit voor de voetbalkijkers thuis.

terug naar overzicht items

 

KNVB innoveert arbitrage betaald voetbal

De Nederlandse voetbalbond, KNVB, zorgt voor een innovatieve wereldprimeur. De bond onderzoekt de komende twee seizoenen de mogelijkheden van een videoreferee. Deze videoscheids wordt ingezet om op termijn te komen tot verbetering van de arbitrage tijdens eredivisie- en bekerwedstrijden. Echter, tijdens de onderzoeksperiode van twee jaar worden de gegevens van de videoreferee niet aan de scheidsrechters doorgegeven. De reden is dat de technologie eerst nog verfijnd moet worden. De vraag is wel: Waarom moet dit project zo lang duren?

Daarnaast wordt de komende twee jaar een half miljoen vrijgemaakt om scheidsrechters te ondersteunen. Hiertoe is het project Arbitrage 2.0 opgestart. Hiertoe heeft de KNVB bij Hawkeye een apparaat aangekocht voor doellijntechnologie. Tot slot wordt bij een aantal voetbalwedstrijden van een vijfde en zesde man ingezet. Ook dit gebeurt om de kwaliteit van de arbitrage te verbeteren.

Uit de genoemde initiatieven blijkt dat het de KNVB menens is om door innovatie tot kwaliteitsverhoging van de arbitrage te komen. Opmerkelijk is dat de KNVB nu pas begint aan serieuze ondersteuning van scheidsrechters in het betaalde voetbal. Blijkbaar moet er eerst ontzettend veel gebeuren eer de bond zich genoodzaakt voelt tot actie over te gaan.

terug naar overzicht items

 

Duitse dames winnen EK-voetbal

De voetbalfinale van het Europees Kampioenschap is gewonnen door de Duitse dames. In de EK-finale verslaat het Duitse damesteam het Noorse elftal met 1-0.
De winst is met name te danken aan de Duitse doelvrouw, Nadine Angerer, die maar liefst twee strafschoppen stopt! Vlak na rust maakt de net ingevallen Anja Mittag de winnende treffer. Door de zege prolongeert Duitsland de Europese titel. De Duitse dames tonen, net als de heren, dat met vechtlust veel te bereiken is. Dit gekoppeld aan talent en kwaliteit maakt een team ijzersterk.

Het damesvoetbal is enorm geëvolueerd de afgelopen jaren. Het spelniveau stijgt, het aantal voetballende vrouwen groeit en de mediabelangstelling neemt toe. De voetbalsport is niet alleen bij de heren en jongens populair, maar ook bij de dames en meisjes. De doelgroep vrouwenvoetbal geeft meer en meer kansen voor sponsoring en maakt professioneel damesvoetbal meer dan ooit mogelijk. Slaagt deze professionele doorbraak dan is de doelgroep vrouwenvoetbal echt volwassen.

terug naar overzicht items

 

Exposurewaarde in de sport

Binnen grote, internationale sporten is de exposurewaarde voor de
sponsor van grote waarde. Het gaat hier om sporten met een
internationale uitstraling en internationaal opererende sponsors.
Voorbeelden van dergelijke sporten zijn vooral het wielrennen en in
minder mate voetbal. Ook grote sportevenementen, zoals de Olympische
Spelen, kennen een hoge exposurewaarde voor de sponsor.

Het internationale wielrennen kent in de Tour de France het
sportevenement met de hoogste exposurewaarde. Er bestaat dan ook geen
beter wielerevenement dan de Ronde van Frankrijk om als sponsor van een
wielerteam commerciële doelstellingen te behalen. Zo is het Team Sky,
met toppers als Bradley Wiggins en Chris Froome in de gelederen, op het
gebied van media-exposure het meest succesvol. De advertentiewaarde via
televisie, online en print wordt jaarlijks op ruim 400 miljoen euro
geschat. Voor een gemiddeld wielerteam is dit ruim 70 miljoen euro. Het
overgrote deel hiervan wordt gerealiseerd tijdens de drie weken durende
Tour de France.

De afgelopen veertig jaar is het wielrennen veel internationaler
geworden en hierdoor zijn de wielerteams meer in alle werelddelen
actief. Echter, enkel voor de Tour de France is er de grote, wereldwijde
media-aandacht. Opvallend is dat in het wielrennen nauwelijks
mutinationals als sponsor optreden. In de Tour de France zijn dit jaar
als grote sponsors betrokken Skoda, Festina, LCL Banque, Carrefour en
Digital. Het zijn grote ondernemingen, maar zij behoren niet tot de
grootste multinationals. Grote wielerploegen kennen naar verhouding ook
weinig internationale ondernemingen als sponsor. Om exposure te
verkrijgen, is het wielrennen een relatief goedkope investering. Voor
zo'n 10 miljoen euro per jaar aan investering door sponsoring van een
wielerteam wordt namelijk een veelvoud via media-exposure
terugverdiend.

terug naar overzicht items

 

Acht van Chaam voor Marcel Kittel

De 75e editie van de Acht van Chaam is er een om in te lijsten. Voor de sfeervolle jubileumeditie zorgen vele duizenden belangstellenden, oud-winnaars, veel strijdlustige renners, Nederlandse kampioenschappen en bij de profs winnaar Marcel Kittel.

Bijzonder is dat voor de 75e uitgave van de Acht van Chaam een boek is uitgegeven met als titel "75X Acht van Chaam". Verder ontvangt het onlangs geopende museum over de Acht van Chaam heel wat bezoekers.

De KNWU heeft de jubilerende Acht van Chaam de Nederlandse kampioenschappen toebedeeld. Dit betekent dat de Acht van Chaam de unieke gelegenheid heeft voor veel publiek Nederlandse kampioenschappen te laten verrijden. De kampioenschappen zijn er voor de categorieën nieuwelingen meisjes en jongens, junioren vrouwen en mannen en de mannen elite zonder contract. Alle wedstrijden zijn deze keer over twee dagen uitgesmeerd. Op de tweede dag, de klassieke Chaamdag als de eerste woensdag na de Tour de France, rijden ook de dames en profs bij de mannen.

Bij de dames zegeviert de pas 20-jarige Thalita de Jong uit Ossendrecht. Zij klopt de snelle Amy Pieters en Loes Gunnewijk in de sprint.

Voorafgaand aan de wedstrijd voor beroepsrenners worden oud-winnaars van de Acht van Chaam gepresenteerd en met een ereronde geëerd. Veel oud-winnaars zijn aanwezig waaronder Joop Zoetemelk, Johan van der Velde, Rini Wagtmans, Steven Rooks, Gerben Karstens, Aad van den Hoek, Eddy Bouwmans, Jan en Alain van Katwijk, Gaby Minneboom, Vera Koedoder, Jan Krekels en Jaap Kersten. Bijzonder is ook de aanwezigheid van de 90-jarige Gerrit Voorting die de editie van 1954 heeft gewonnen.

De wedstrijd bij de profs is ongemeen spannend met veel ontsnappingen. Vooral Bauke Mollema, Laurens Ten Dam, Johnny Hoogerland en Tom Dumoulin laten zich meermaals zien. In de ultieme meters zorgt sprinter Marcel Kittel voor een daverend slot. De Duitser, die voor het Nederlandse team Argos-Shimano rijdt, wint met overmacht de sprint. De broers Danny en Boy van Poppel worden respectievelijk tweede en derde. Met Marcel Kittel, die onlangs vier etappes in de Tour de France won, heeft de Acht van Chaam een winnaar met grote klasse. De 75e Acht van Chaam gaat de boeken in als succes- én belevenisvol.

terug naar overzicht items

 

Chris Froome overtuigende winnaar Tour de France 2013

Met grote overmacht heeft de Brit Chris Froome de honderdste editie van de Tour de France gewonnen. Froome is in de drie weken durende Ronde van Frankrijk steeds op de afspraak. Froome staat er in de tijdritten, in de bergen en is alert in de vlakke etappes. Chris Froome weet zich uitstekend gesteund door zijn Skyteam, waarin de Australiër Richie Porte een glansrol vervult. Op het podium in Parijs wordt Chris Froome omringd door de Colombiaan Nairo Quintana, die tweede wordt en de Spanjaard Joaquim Rodriguez die op de derde plaats van het algemeen klassement eindigt. Nairo Quintana wordt niet alleen tweede in de eindstand, maar ook winnaar van de bolletjestrui van het bergklassement en van de witte trui als triomfator van het jongerenklassement. De Slowaak Peter Sagan wint voor de tweede, achtereenvolgende maal de groene trui als winnaar van het puntenklassement. De Duitser Marcel Kittel is de snelste sprinter van het gehele peloton en wint vier etappes, waaronder de afsluitende rit met aankomst in Parijs. Kittel is de terechte winnaar van de koninklijke sprint op de Champs Élysées. Op de Duitser staat in de sprint geen maat en is de waardevolle renner voor het Nederlandse Argos-Shimanoteam.

En de Nederlanders ...?
De Belkinrenners Bauke Mollema en Laurens ten Dam laten duchtig van zich spreken en zij zetten prestaties neer die in Nederland voor Tourkoorts zorgen. In het eindklassement bezet een zeer verdienstelijke Mollema de zesde plaats en de hardwerkende Ten Dam wordt dertiende in het algemeen klassement. Gezien de internationale, hoogstaande concurrentie hebben gevestigde waarden als Mollema en Ten Dam hun maximum wel bereikt. Echter, om een hoofdrol te spelen in de Ronde van Frankrijk duurt voor hen de Tour een week te lang. Hun ploeggenoot Robert Gesink kan zijn voornemen om een etappe te winnen niet realiseren en eindigt als 26e in de eindrangschikking. Wout Poels van de Vacansoleilploeg wordt 28e en rijdt zich tijdens de drie weken durende Tour de France enkele keren in de kijker. Na zijn zeer zware val van vorig jaar in de Tour is Poels weer in betere doen. Teleurstellend is het ook dit jaar, dat er door Nederlandse wielrenners geen ritoverwinning is behaald. Echter, er zijn lichtpuntjes, zoals de jonge renners Tom Dumoulin en Danny van Poppel.

terug naar overzicht items

 

duurzaam ondernemen

Een bedrijf heeft verantwoordelijkheid voor de gemeenschap waarin het onderneemt. Bedrijven die verder denken en handelen dan gewin op korte termijn stellen de maatschappij centraal. Menige organisatie heeft een merk opdracht gegeven een sociaal doel vast te stellen om groei te realiseren. Een voorbeeld is bij het verdubbelen van de omzet de bijbehorende impact op het milieu te halveren. Zo kan de CO2-uitstoot afnemen. Een andere organisatie vindt het relevanter verantwoording te geven over het minder gebruik van energie. Dit hoeft niet in te houden dat de winst daalt. Een uitdaging voor het bedrijf is na te denken hoe bijdragen aan de samenleving plaatsvinden.

Bij duurzaam ondernemen gaat het over innovatie in denken en doen, vernieuwing van het productieproces en spaarzamer omgaan met beperkte middelen. Het gevolg hiervan is dat merken zich inzetten voor een betere wereld. Is het niet zo, dat mensen merken willen die hen helpen om ook anderen te helpen? Een merk vervult dan behoeften aan zingeving. Zo zijn er bedrijven die hun nettowinst, na reserveringen, geheel of gedeeltelijk doneren aan goede doelen, zoals aan het Fonds Gehandicaptensport, KiKa of het Astma Fonds. Het merk laat hierdoor zien een karakter te hebben dat telt in de ogen van de samenleving.
Merken die duurzaam ondernemen en via de sport bekendheid genereren zijn onder meer Desso, Nijha en Nike.

terug naar overzicht item

 

sterk merk

Een sterk merk werkt als een magneet op de klanten. Een dergelijk merk straalt ook energie uit en beweegt met de veranderingen in de maatschappij. Een sterk merk heeft dan ook een geweten en kent opvattingen. Een sterk merk helpt klanten te kiezen, maar ook mensen aan te trekken die actief voor het merk willen zijn. Het merk heeft dan aanzien en dat trekt ook sterkhouders als leveranciers, afnemers en vermogensverschaffers. Om tot een sterk merk te komen, is er een ijzersterk concept nodig. Een dergelijk concept ontstaat als er in het bedrijf conceptueel wordt gedacht over het merk. Bij dit denken is dan wel verankerd dat de klant het merk begrijpt en zingeving in het leven van belang vindt. In de kern is een sterk merk een onderscheidend concept dat klanten relevante waarden biedt. Hierdoor creëert een sterk merk de eigen toekomst. Voorwaarde is wel, dat het merk meebeweegt met de veranderingen in de samenleving. Sterke merken staan dus in voortdurende verbinding met de relevante context. Het volgen van trends en het inspelen op veranderingen in de markt is dan een vanzelfsprekendheid. Sterke merken in de sport zijn de Olympische Spelen en UEFA. Merken die mede door sportsponsoring sterk zijn geworden zijn onder meer Vancansoleil, Quick Step en ING.

terug naar overzicht items

 

Adam Maher al een held bij PSV

Op De Herdgang, het trainingscomplex van voetbalclub PSV, is de geboren Marokkaan Adam Maher als een held onthaald. De nieuwe aanwinst voor PSV is pas negentien jaar en heeft al een behoorlijke status opgebouwd. De talentvolle middenvelder, die overkomt van AZ uit Alkmaar, heeft voor vijf jaar getekend bij de Eindhovense voetbalclub. De transfersom die PSV aan AZ betaalt bedraagt ruim zes miljoen euro. De jonge Maher is een super talent en heeft al gespeeld in het nationale team van Oranje. De international is de belangrijkste aankoop van PSV in de huidige transferperiode. De versterking van PSV met Maher is hard nodig gezien het vertrek van onder meer de voetballers Lens en Mertens.

Trainer Phillip Cocu heeft de opdracht aan een nieuw, jong team te werken. De aankoop van Adam Maher past hier uitstekend bij. Of PSV nu voldoende kwaliteit heeft om landskampioen te worden is twijfelachtig. Succesvol beleid is meer dan een relatief dure aankoop doen. Versterking in de breedte is daartoe nodig. Ook de jeugdopleiding van PSV succesvoller laten zijn is een uitdaging.

terug naar overzicht items

 

Enkel Igor Sijsling slaagt op Wimbledon

Het grote, internationale tennistoernooi van Wimbledon is een grote afgang voor de Nederlandse tennistop. In het enkelspel zijn in de eerste ronde maar liefst vijf van de zes Nederlandse deelnemers uitgeschakeld. Robin Haase, Kiki Bertens, Thiemo de Bakker, Michaella Krajicek en Arantxa Rus hebben in het enkelspel zwaar teleurgesteld met hun verliespartijen. Enkel Igor Sijsling overleeft de eerste ronde door winst op de Amerikaan Alex Kuznetsov. Nederlands hoop Sijsling neemt het in de tweede ronde op tegen de Canadees Milos Raonic. Sijsling wint de wedstrijd en komt nog een ronde verder in Wimbledon. Prima werk van de Nederlandse tennisser.

Opvallend veel Nederlandse tennissers zijn erg vlot uit het beroemde toernooi gevlogen. De kwalitatieve achterstand van het Nederlandse toptennis is in mondiaal opzicht ronduit groot. De Nederlandse tennissers staan laag in de rankings en spraakmakende overwinningen blijven uit. Het Nederlandse tennis zit in een dal. Talenten melden zich, maar doorbraken blijven uit. Dan zijn er vragen ... Kan de structuur van talentontwikkeling meer effectief zijn? Leven de sporters als echte professionals? Weten de Nederlandse tennissers wat van hen wordt verlangd om hogerop te komen? Beschikken de Nederlandse tennissers over de vereiste vechtlust en gedrevenheid? Is de omkadering professioneel genoeg? Ondergaat het imago van het Nederlandse tennis spoedig een verbetering? Vragen zijn er volop, maar komen er antwoorden ...?

terug naar overzicht items

 

Wielerteam Blanco omgedoopt tot Belkin

De Amerikaanse onderneming Belkin is de nieuwe hoofdsponsor van het wielerteam Blanco. De ploeg Blanco is de voortzetting van de Rabobankploeg. Belkin heeft zich tot eind 2015 verbonden aan de wielerploeg. Belkin wil voor de producten als innovatieve accessoires voor computers en smartphones een wat meer warme uitstraling krijgen. Ook wil Belkin succesvol worden op Aziatische markten en hiertoe is de internationale wielersport een uitstekend middel. De shirts waarin de renners van Belkin gaan rijden zijn groen-wit-zwart. In de nieuwe shirts starten de renners ook in de Ronde van Frankrijk die over enkele dagen van start gaat.

Over de sponsorbijdrage van Belkin is geen informatie verstrekt. De Rabobank heeft de financiering van de Blancoploeg gegarandeerd tot eind van dit jaar. Het ligt dan ook voor de hand dat de Rabobank Belkin tegemoet komt in de sponsoring voor de tweede helft van dit jaar. Immers, het vinden van een of meer subsponsors is een moeizaam en vaak langdurig traject. Verwacht wordt dat Belkin subsponsors aan het wielerteam verbindt voor de jaren 2014 en 2015. Belkin heeft ook al verklaard een minder hoog jaarbudget in het wielerteam te steken dan Rabobank in het verleden heeft gedaan. Subsponsors zijn hier dus noodzakelijk. De opdracht voor Belkin is naarstig op zoek gaan naar aanvullende sponsoring. In een tijd dat grote wielerteams moeite ondervinden om sponsors aan zich te verbinden heeft Belkin een grote uitdaging.

terug naar overzicht items

 

meedoen of stoppen

De Commissie Anti-Doping Aanpak concludeert dat de meeste wielrenners doping hebben gebruikt. Het rapport "meedoen of stoppen" vermeldt dit.

De commissie, die onder leiding staat van oud-minister Winnie Sorgdrager, is gevormd op initiatief van de Nederlandse wielerbond, KNWU, en de nationale sportkoepel NOC*NSF. Het rapport "meedoen of stoppen" maakt melding van het feit dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse renners doping heeft gebruikt aan het eind van de jaren negentig tot in het begin van deze eeuw. Veel wielrenners uit deze periode voelden zich gedwongen tot de keuze doping te gebruiken of anders met koersen te stoppen. Het nemen van doping werd als noodzakelijk ervaren om aan de verwachtingen van de ploegleiding te voldoen.

De commissie heeft tientallen gesprekken gevoerd met nog actieve wielrenners, oud-renners, ploegleiders en begeleiders. De gesprekken hebben plaats gehad op basis van vertrouwelijkheid en anonimiteit. De commissie stelt onder meer voor de anti-dopingaanpak te veranderen en de pakkans te vergroten. Volgens de commissie ligt hier geen rol voor de internationale wielerunie, UCI, maar voor een orgaan dat niet betrokken is met de organisatie van de wielersport.

Op basis van hetgeen nu door de commissie is gecommuniceerd, moet worden gesteld dat de wielersport opnieuw een imagodeuk heeft opgelopen. Recente ontwikkelingen uit de wielerwereld tonen aan dat doping nog in het peloton wordt gebruikt. De hoop is, dat deze ontwikkelingen snel tot het verleden behoren. Echter, is dit een ijdele hoop ...?

terug naar overzicht items

Rotterdam krijgt nieuwe Kuip

Het college van de gemeente Rotterdam steunt het plan om te komen tot een nieuw voetbalstadion in het zuiden van de stad. Voor de Rotterdamse voetbalclub Feyenoord gaat een grote wens in vervulling.

Allereerst wil het college met een bedrag van 165 miljoen garant staan voor de realisatie van het nieuwe voetbalstadion. Vervolgens wil het college van de gemeente Rotterdam de komende zeven jaar in totaliteit 90 miljoen euro investeren in de ontwikkeling van het Stadionpark rondom de nieuwe Kuip. Het nieuwe Stadionpark moet uitgroeien tot het sporthart van de stad met vooral veel werkgelegenheid, onderwijs, horeca, woningbouw en ... sportvoorzieningen.

Het nieuw te bouwen sportcentrum moet een vooraanstaand gebied voor de breedtesport en topsport worden. Er komen multifunctionele sportvelden voor cricket, hockey, korfbal en voetbal. Ook komt er een atletiekbaan en een indoorhal voor atletiek, dans en vechtsporten.

De gemeente Rotterdam zet duidelijk in op kwaliteitsverbeteringen en doet opvallende inspanningen voor succesvolle citymarketing.

De Nederlandse voetbalbond, KNVB, is erg ingenomen met de Rotterdamse plannen. Met een nieuw stadion wordt het weer mogelijk voetbalinterlands in Rotterdam te spelen. Ook is deelname aan het Europees Kampioenschap voetbal in 2020 realistisch. Hiertoe moet het nieuwe stadion wel in 2018 gereed zijn van de Europese Voetbalbond, UEFA. Het motto is nu: aanpakken Rotterdammers!

terug naar overzicht items

Serena Williams wint weer Roland Garros

De Amerikaanse Serena Williams klopt de Russische Maria Sjarapova in de finale van het Parijse tennistoernooi Roland Garros. In twee sets van 6-4 en nogmaals 6-4 laat Serena zien dat zij de beste is.

Serena Williams is met haar bijna 32 jaar de oudste Roland Garros-kampioene. Het is haar tweede titel in Parijs. Haar eerste overwinning in Roland Garros dateert al uit 2002. Het hoogst bijzonder in het tenniscircuit dat er tussen twee overwinningen van eenzelfde toernooi maar liefst 11 jaar zitten.

Serena Williams heeft met de overwinning in Parijs haar zestiende grand slamtitel behaald. Voor de Amerikaanse is het een fantastische come back. Door haar zege op het toernooi van Roland Garros heeft Serena Williams haar imago flink opgepoetst. Wat een triomf! En ... wat volgt er nog?

terug naar overzicht items

 

Chris Froome toont Tourvorm in Dauphiné

Het Critérium du Dauphiné geldt als graadmeter voor de Tour de France die over drie weken begint op het eiland Sardinië. De rittenkoers duurt ruim een week, gaat niet alleen over vlakke wegen, ook bergen moeten beklommen worden en tijdrijden staat op het programma. De Brit Chris Froome toont zijn vorm in de tijdrit. Hij wordt derde, maar is wel de eerste van de Tourfavorieten. Wereldkampioen in het tijdrijden, de Duitser Tony Martin, wint de tijdrit vóór de jonge Australiër Rohan Dennis, die de nieuwe leider in het klassement wordt. Voor Chris Froome is de derde plaats een uitstekend resultaat als voorbereiding op de Tour de France. Froome kan zijn conditie nog iets verder verbeteren en verder moet hij scherp blijven.

Opmerkelijk is dat de Spanjaard Alberto Contador bijna drie minuten meer nodig heeft over de tijdrit van 32,5 kilometer dan Chris Froome. Contador klaagt dat hij geen beste dag heeft en eindigt in de uitslag pas op plaats 61. De Spanjaard heeft nog heel wat aan zijn conditie te werken, voordat eind juni de Ronde van Frankrijk start. Of wil Contador de druk van Tourfavoriet niet? Wat is zijn strategie?

terug naar overzicht items

 

Voetbalclub DOSKO schrijft historie

SV DOSKO (Door Ons Samenspel Komt Overwinning) uit Bergen op Zoom is voor het derde jaar op rij gepromoveerd. De club maakt een enorme opmars mee door achtereenvolgens te stijgen van derde naar tweede klasse, van tweede naar eerste klasse en nu van eerste klasse naar de hoofdklasse van de zondagamateurs. Een bijzonder grote prestatie voor het eerste team en de omkadering, met Peter Sweres als succesvolle coach. Deze grootse vorderingen zijn in het Nederlandse voetbal hoogst uitzonderlijk op dit niveau. Dit is wel historie schrijven!

Onder de belangstelling van zo'n 1200 toeschouwers wint de Bergse club met 1-0 van Deurne door een doelpunt van Marvin Bedaf. Met deze overwinning heeft sportvereniging DOSKO het recht te promoveren naar de hoofdklasse. Na afloop van de wedstrijd is er vuurwerk en begint een feest dat tot ver na middernacht duurt.

DOSKO is een volksclub en kent een lange geschiedenis. De vereniging wordt al opgericht in 1908 en is daarmee de oudste voetbalvereniging uit West-Brabant. In de shirtkleuren rood en geel en een zwarte broek heeft DOSKO een roemrijk verleden. In 1920 speelt de club in de eerste klasse, toenmaals de hoogste klasse van Nederland. In 1955 beginnen 80 clubs, waaronder DOSKO, aan het betaalde voetbal in Nederland. In 1959 keert de club terug naar de amateurs en beleeft een lange periode met wisselende resultaten.

DOSKO heeft twee internationals voortgebracht, namelijk Rinus Bennaars en Louis Overbeeke. Bennaars heeft in de jaren vijftig, als Doskoaan, tien maal in Oranje gespeeld en in de jaren zestig, als Feyenoorder, nog vijf keer. Louis Overbeeke is driemaal voor Oranje uitgekomen en wel in 1953.

Nu naar de toekomst kijken en ... er in feite al mee bezig zijn. DOSKO, succes met de verdere stappen!

terug naar overzicht items

 

Ingrid Visser ( 1977-2013)

De in Gouda geboren Ingrid Visser is een topsporter in het volleybal. Ingrid speelde onder meer voor de Nederlandse clubs VC Nesselande en VVC Vught en ook bij grote buitenlandse clubs was zij actief. Zo kwam zij uit voor het Braziliaanse Minas Tenis Clube, het Italiaanse Vicenzo Volley, het Russische VK Leningradka en de Spaanse volleybalploegen CV Las Palmas en CAV Murcia 2005.

Ingrid Visser behaalde tijdens haar rijk gevulde volleybalcarrière heel wat prijzen, zoals viermaal de Spaanse landstitel en driemaal het Nederlands kampioenschap. Ingrid won ook de Champions League, de Challenge Cup en de Europese titel in het volleybal. Ook behaalde zij nog een zilveren medaille in het Europees kampioenschap. Op de Olympische Spelen van Atlanta in 1996 bereikte zij met Oranje de vijfde plaats.

Ingrid startte haar interlandcarrière in oktober 1994 en eind 2011 beëindigde zij deze. De vereiste motivatie was niet meer aanwezig en bijgevolg vond zij dat ze geen meerwaarde voor het team meer kon leveren. Met maar liefst 514 interlands is zij recordinternational.

Tijdens haar sportloopbaan leerde de 1.90 meter metende Ingrid de 2 meter lange Lodewijk Severein kennen. Lodewijk was zakenman en daarnaast enkele jaren manager bij het nationale vrouwenteam. Ingrid en Lodewijk werden bevriend. Op 14 mei 2013 had Ingrid met haar vriend een afspraak bij een vruchtbaarheidskliniek in Murcia. Echter, daar is het stel niet komen opdagen. Vervolgens raakten Ingrid en Lodewijk vermist. Snel werd hun auto teruggevonden en het speurwerk ging verder. Bijna twee weken later maakte de politie bekend dat zij gevonden zijn in Alquerias, vlakbij Murcia. Op 26 mei 2013 werden namelijk twee lange mensen dood aangetroffen op een halve meter onder de grond. Na onderzoek is gebleken dat de omgebrachte mensen Ingrid Visser en Lodewijk Severein waren.

Ingrid Visser is 35 jaar geworden en haar vriend 57 jaar. Ingrid en Lodewijk hebben de tol moeten betalen voor een misdadige en laffe actie die tot de mensonterende handelingen van de onderwereld behoort.

terug naar overzicht items

 

Robert Gesink stelt opnieuw zwaar teleur

De Nederlandse wielrenner Robert Gesink heeft opgegeven in de Ronde van Italië. Na een voor hem teleurstellend verloop van de Giro met tegenvallende resultaten en gezondheidsklachten heeft hij de strijd gestaakt. Volgens de ploegarts van het Team Blanco, voorheen Raboploeg, is het beter als kopman Gesink een paar dagen rust houdt.

Opnieuw lost Robert Gesink erg hoog gespannen verwachtingen niet in. Vlak voor zijn opgave staat hij op een tegenvallende twaalfde plaats in het algemeen klassement in de Ronde van Italië. Vóór de start van de Giro d'Italia ambieerde Gesink nog een top vijf klassering en de ploegleiding opperde zelfs een plaats in de top drie van het eindklassement. Op zich mooie voornemens, maar helaas opnieuw geen overeenkomstige prestaties.

Het wordt nu toch wel de hoogste tijd dat de bakens bij Team Blanco worden verzet. Kopman Gesink en ploegleiding beseffen wellicht nog steeds niet dat voor het wielrennen op het allerhoogste niveau veel meer nodig is dan hetgeen aan mentaliteit en realisme aanwezig is.
Wat wordt nu de strategie van Robert Gesink?
In elk geval is het nodig dat hij met beide benen op de grond staat en erkent dat hij geen topwielrenner is. Wellicht is een dagsucces in een ronde een haalbare optie. Echter, een hoge eindklassering in grote ronden als die van Frankrijk en Italië is voor anderen weggelegd.

terug naar overzicht items

 

zwalkend beleid KNSB

Doekle Terpstra, voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond, KNSB, heeft voor tumult gezorgd. De KNSB-voorzitter heeft in een eerder schrijven aan John Jorritsma, commissaris van de Koning in Friesland, benadrukt dat de KNSB alle topsportprogramma's in Thialf te Heerenveen bestendigt en waar kan ook uitbreidt. Terpstra verwoordt ook dat de KNSB bij de Internationale Schaats Unie, ISU, wil bewerkstelligen dat in de toekomst internationale langebaanwedstrijden in Thialf worden georganiseerd. Opmerkelijke verwoordingen van de KNSB-voorman, die haaks staan op de keuze die door de sportkoepel NOC*NSF en KNSB is gemaakt. Het nieuwe schaatsmekka komt namelijk niet in Heerenveen, maar in Almere. In een nog te verschijnen rapport van de selectiecommissie komt namelijk Almere als beste kandidaat naar voren om er de nieuwe schaatstempel te realiseren.

De KNSB is zwalkend beleid aan te wrijven. Voorzitter Terpstra heeft voor zijn beurt gesproken en is bijgevolg ontactvol handelen te verwijten. KNSB en voorzitter Terpstra zitten dan ook niet op één lijn. Het terugtreden van Terpstra uit het bestuur de KNSB is dan toch wel een logisch gevolg. Terpstra kan zich maar beter concentreren op zijn functie van bestuursvoorzitter van Hogeschool Inholland, waar heel wat werk aan de winkel is.

terug naar overzicht items

 

Denis Mentsjov stopt ineens met wielrennen

De Russische wielrenner Denis Mentsjov is ineens gestopt met de wedstrijdsport. De 35-jarige Mentsjov wilde dit jaar excelleren in de Ronde van Italië. Echter, door een knieblessure is hij in de Giro d' Italia niet van start gegaan.
Denis Mentsjov is de beste Russische klassementsrenner van de afgelopen 15 jaar. Mentsjov won onder meer tweemaal de Ronde van Spanje en eenmaal de Ronde van Italië. Deze grote zeges behaalde hij in dienst van het wielerteam van de Rabobank.

De vraag is of de genoemde knieblessure de werkelijke reden is van het nu ineens stopzetten van Mentsjovs wielerloopbaan. Immers, tijdens de dopingrechtzaak met de Deense ex-wielrenner Michael Rasmussen is Mentsjovs naam expliciet genoemd. Dit voorval plaatst Mentsjov meteen in het rijtje vermeende dopingzondaars van de Rabobankploeg. Deze wending doet het imago van de Rabobankploeg opnieuw geen goed. Krijgt het dopingverleden van renners van de Rabobankploeg alsnog een staartje ...?

terug naar overzicht items

 

John van den Brom met Anderlecht landskampioen

Op eerste Pinksterdag bruist een vol Astridstadion in Brussel van de spanning. Het is de laatste wedstrijd in de play-offs van het Belgische voetbal in eerste klasse. Anderlecht staat staat twee punten voor op de naaste concurrent Zulte Waregem. De laatste wedstrijd tussen Anderlecht en Zulte Waregem is beslissend voor de landstitel.

In een spannende wedstrijd met veel passie en emotie slaagt Anderlecht erin door een gelijkspel van 1-1 kampioen te worden. Met deze stand is Anderlecht voor de 32e keer kampioen van België. De Nederlandse coach John van den Brom heeft met zijn team maandenlang keihard gewerkt om kampioen te worden in de eerste klasse van het Belgische voetbal. John heeft loon naar werken.

Manager Herman van Holsbeek zegt dat de titel met bloed, zweet en tranen is bereikt. Het behalen van de titel is in feite een te realiseren doel, omdat Anderlecht met 40 miljoen euro veruit het hoogste jaarbudget heeft van de Belgische voetbalclubs. Van Holsbeek hoopt dat door het behalen van de landstitel niet veel sterspelers vertrekken naar clubs met een groter budget. Voorzitter Roger VandenStock is tevreden met het resultaat. De landstitel geeft namelijk rechtstreeks toegang tot het miljoenenbal van de Champions League.

Door het werk van John van den Brom en zijn team bouwt Anderlecht verder aan het imago van beste Belgische voetbalclub. Goed werk van John en zijn team. Nu is het afwachten wat Anderlecht in de Champions League doet ...

terug naar overzicht items

 

Belkin nieuwe sponsor voor Team Blanco?

De wielerformatie Team Blanco, voorheen Rabobankploeg, heeft nog een jaarbudget van vijftien miljoen euro tot het eind van 2013. Verder zijn de doorlopende contracten van achttien wielrenners tot eind 2014 gegarandeerd. Toch is het vinden van een nieuwe, grote sponsor hard nodig. Zonder een nieuwe hoofdsponsor is de toekomst van de Nederlandse ploeg niet veilig gesteld in de WorldTour voor 2014. De wielerploeg moet namelijk continuïteit bieden van meer als een jaar.

Voor de redding van Team Blanco is er nog hoop. De Amerikaanse onderneming Belkin is een gegadigde om de sponsoring van Team Blanco over te nemen. Belkin is een wereldwijde aanbieder van accessoires en producten van digitale media, zoals mobiele telefoons en computers.

Het overnemen van de sponsoring door Belkin heeft ongetwijfeld tot gevolg dat het huidige wielerteam een meer internationale uitstraling en bezetting krijgt. In de samenstelling van het team komt dan zeker een ingrijpende verandering. Immers, het ligt voor de hand dat de opzet van de huidige, grote wielerformatie met de uitgebreide omkadering niet wordt voortgezet. Een jaarbudget van vijftien miljoen euro is namelijk erg veel voor een sponsor. TeamBlanco wordt zonder meer stevig afgeslankt. Dit heeft gevolgen voor de luxe wereld waarin de ploeg al jaren leeft. Verder dringt in het wielerteam een mentaliteitsverandering binnen door de komst een nieuwe hoofdsponsor die ongetwijfeld meer prestatiegericht is.

terug naar overzicht items

 

PSV heeft opnieuw kans gemist

In het voorbije voetbalseizoen heeft een wispelturig PSV opnieuw de kans gemist kampioen van Nederland te worden. De Eindhovense ploeg hapert op vele fronten in de voetbalcompetitie van de eredivisie. Zowel in, als buiten het veld is het geen professionaliteit wat de klok slaat. Allereerst heeft trainer Dick Advocaat gefaald om een hecht team van de spelersgroep te maken. Duidelijkheid en rust heeft hij ook niet gebracht voor zijn selectiegroep voetballers. Hierdoor zijn de voorwaarden om tot goede resultaten te komen niet aanwezig. De coach heeft ook geen sfeer weten te creëren waarin op hoog niveau gepresteerd kan worden. Bovendien is het team niet gericht op degelijkheid, teamgedrag en discipline.

Beseffen de voetballers dat iedereen zich ondergeschikt aan het elftal moet maken?

Directeur Tiny Sanders bemoeit zich met meer zaken als visie, beleid en stadion. Ook manager Marcel Brands beperkt zich niet tot aspecten als aankopen en technische zaken. En ... de afgelopen zeven jaar heeft PSV zo'n achttal trainers gehad. De vele trainerswisselingen dragen niet bij aan het bouwen aan succes en leveren geen continuïteit in het spel. Kortom, PSV heeft integraal gefaald. Spelers, trainer, directeur en manager hebben de kans gemist om PSV echt te laten presteren. De troostprijs is in de voorronde van de Champions League aantreden. De bekerfinale speelt geen rol om in het Europese voetbal mee te doen. De beleving bij het honderdjarig PSV had dit seizoen heel anders moeten zijn.

terug naar overzicht items

PSV in mineur na mislukte titelrace

Op het trainingscomplex De Herdgang hangt een sfeer vol berusting. Voetbalclub PSV heeft een mislukte race naar de titel gemaakt. Na het verlies op eigen terrein tegen Ajax is het zonneklaar dat PSV ook dit jaar geen kampioen van Nederland wordt.

De Eindhovense voetbalclub is de competitie met veel enthousiasme gestart. Echter, het spel van PSV is vele wedstrijden wisselvallig en de club laat kostbare punten liggen tegen clubs met een aanzienlijk kleinere begroting. Trainer Dick Advocaat kan de bakens niet verzetten. Hij uit dat hij zich in zijn missie mislukt ziet, doordat PSV geen kampioen wordt. Frustratie heerst er bij trainer en spelers. Ook de supporters en sponsors zijn verre van juichstemming.

Wat nu?
Allereerst in de resterende vier wedstrijden genoeg punten pakken om tweede in de eindstand te worden. Deze plaats geeft recht op de voorronde van de Champions League. Echter, met hangende kopjes wordt dit een erg grote opgave.

Wat nog meer?
Afscheid nemen van trainer Dick Advocaat en met Philip Cocu in zee. Advocaat heeft niet de kracht laten zien om in te grijpen. Hij heeft van PSV geen hecht en sterk team gemaakt. Hij heeft absoluut geen regie laten blijken. Met Cocu is de opdracht wel een heldere speelwijze hanteren met normen en waarden. Wellicht dat de mentaliteit van de spelers omslaat in een van ervoor gaan en correct blijven in en buiten het veld.

En verder?
Zorgen voor versterking, want met de huidige selectie is het landskampioenschap een te hoge ambitie. Ook voor een vervanger van Mark van Bommel zorgen. Hij heeft PSV weinig gebracht in het afgelopen seizoen. Hij is mentaal sterk en gehard, maar schiet fysiek te kort en krijgt heel wat gele kaarten.

Is dit alles?
PSV doet er goed aan de jeugdopleiding verder te professionaliseren en spelers uit eigen kweek voort te brengen. Tot heden stagneert de aanwas van de jeugd. Bovendien gaan er zeker spelers naar andere clubs zoals Toivonen, Lens en Strootman.

Nog wat anders?
Het management van PSV eens goed doorlichten. Het is geen overbodige luxe om het beleid te versterken. Beleid ..., dat is een uitdaging voor PSV en dan met de ogen op de wat langere termijn gericht. Kunnen Marcel Brands en Tiny Sanders hun conclusies trekken? Is het aankoopbeleid van PSV niet volledig mislukt? De clubleiding gaat beslist niet vrijuit bij het zwaar tegenvallende seizoen.

Bij PSV is heel wat nieuw beleid te ontwikkelen en uit te voeren. In Eindhoven moet opnieuw worden gebouwd.

terug naar overzicht items

 

Amstel Gold Race opnieuw met veel belangstelling

De Amstel Gold Race heeft andermaal bewezen de koers te zijn om de grote belangstelling naar het zuiden van Limburg te trekken. Ook dit jaar zijn er opnieuw vele toeschouwers langs het parkoers. Opvallend veel belangstelling is er traditiegetrouw op de Cauberg in Valkenburg die dit jaar maar liefst viermaal moest worden beklommen. Maar ook de beklimmingen van de vele andere heuvels kregen van duizenden wielerfans bezoek. Smalle wegen in het zuiden van Limburg, het vele draaien en keren en de meer dan dertig beklimmingen maatken de koers lastig met enkele valpartijen tot gevolg. Wedstrijdleider Leo van Vliet is er ook ditmaal in geslaagd een bijzonder parkoers uit te stippelen, dat de beleving van de toeschouwers flink doet toenemen.

Van de Nederlandse deelnemers wordt traditiegetrouw veel verwacht. Pieter Weening is enorm bedrijvig en laat zijn goede vorm zien. Echter, voor het overige is er geen enkele Nederlandse wielrenner bij machte een hoofdrol te vervullen. Jammer is dit voor de supporters en sponsors. De winst gaat verdiend naar de Tjech Roman Kreuziger van Saxobank, die zijn eerste overwinning van dit jaar viert. Pieter Weening eindigt knap zesde en Bauke Mollema finisht als tiende.

In het Nederlandse wielrennen blijft de Amstel Gold Race een prachtige klassieker met elk jaar een enorme aantrekkingskracht van wielerliefhebbers in Zuid-Limburg en miljoenen televisiekijkers. Wat een beleving! Het is dan ook niet goed te keuren dat Nederlandse toprenners als Gesink en Poels afwezig blijven omdat de Amstel Gold Race niet in hun programma past ...

terug naar overzicht items

 

Amstel Gold Race zonder Gesink en Poels

Leo van Vliet, de koersdirecteur van de Amstel Gold Race, doet zijn beklag over het ontbreken van enkele Nederlandse toprenners in de grootste eendaagse wedstrijd van Nederland. De koersdirecteur noemt geen namen, maar doelt met name op de afwezige renners Robert Gesink en Wout Poels. Leo van Vliet stelt dat vooral goede Nederlandse renners niet mogen ontbreken in de Amstel Gold Race.

Gesink en Poels focussen zich op andere wedstrijden, zoals de Ronde van Frankrijk. Gesink en Poels willen zich enkel in de grote Tour de France onderscheiden en dan past de Amstel Gold Race niet in hun programma. Is dit nu beleid ...? Van Vliet vindt dit onbegrijpelijk.

In de kern heeft Leo van Vliet gelijk. De Nederlandse wielersport heeft met de Amstel Gold Race de klassieker om zich te profileren. Grote namen als Gesink en Poels horen in Zuid-Limburg gewoon aan de start te staan. Of ... offeren zij de Amstel Gold Race op om dit jaar de Tour de France te winnen? Hebben Gesink en Poels nog niet door dat zij geen hoofdrol in de Franse ronde kunnen spelen. Ach, laat Gesink en Poels dan zondag maar een trainingsritje maken ver van het spektakel in Limburg. Jammer ook voor de supporters en sponsors dat Gesink en Poels zondag onzichtbaar zijn in het Limburgse land.

terug naar overzicht items

 

Kromowidjojo ver van topniveau op Swim Cup Eindhoven

Tijdens de zwemwedstrijden voor de Wim Cup Eindhoven in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion toont Ranomi Kromowidjojo aan nog niet op topniveau te zijn. In de finale van de 100 meter vrije slag wordt ze tweede achter Sarah Södertörns. Er zijn wel een paar verzachtende omstandigheden voor haar pover presteren. Allereerst is Ranomi Kromowidjojo verrijkt met enkele kilo's overtollig gewicht. Haar lange periode van inactiviteit na de Olympische Spelen in 2012 heeft gezorgd voor een gewicht met een teveel aan kilo's. Ten tweede is zij pas vier maanden in training voor de nieuwe olympische cyclus. Aan haar te hoog gewicht en haar te laag prestatieniveau kan worden gewerkt. Dit betekent uitvoeren van een strak beleid en blijven werken aan het vereiste sportniveau. Kromowidjojo heeft nu ook een ander leven met haar vaste vriend, de stopschaatser Sven Kramer. Beide topsporters gaan voor goud. Het is dan geduld opbrengen en blijven werken om goed te presteren op wereldniveau.
Ranomi Kromowidjojo is deze zomer van de partij tijdens de wereldkampioenschappen zwemmen te Barcelona. Dat is de volgende halte om een tussenstand op te maken of zij op de goede weg is naar de volgende Olympische Spelen in 2016.

terug naar overzicht items

 

Financiële hobbel voor nieuwe Kuip in Rotterdam

Sportclub Feyenoord en Stadion Feijenoord hebben een plan gepresenteerd voor een nieuwe voetbaltempel in Rotterdam-Zuid.
Stadion Feijenoord wil de nieuwe Kuip meer winstgevend maken door naast voetbalwedstrijden andere activiteiten in het stadion te laten plaatsvinden. Momenteel lukt dat niet echt, omdat de huidige Kuip verouderd is. De vraag is, of het haalbaar wordt de Kuip te verhuren voor niet-voetbalactiviteiten. Een stadion met een capaciteit van meer als 60.000 plaatsen is slechts incidenteel nodig. Immers, Nederland telt al heel wat grote zalen en stadions voor bijvoorbeeld concerten.

De plannenmakers betrekken de omgeving uitgebreid in hun voorstel. Rotterdam-Zuid krijgt door het nieuwe voetbalstadion een grote economische impuls. Op deze wijze proberen de voetbalclub en de stadionorganisatie de Rotterdamse gemeenteraad voor hun plan te winnen. Of dit gaat lukken, is zeer de vraag. De financiering van het hele project is een lastige hobbel. Het nieuwe stadion gaat namelijk meer als 300 miljoen euro kosten. Een heel hoog bedrag om de financiering hiervan rond te krijgen. Aan de gemeenteraad wordt dan ook een garantie voor de financiering gevraagd van maar liefst 165 miljoen euro. Het is hoogst twijfelachtig of de Rotterdamse gemeenteraad hiermee instemt in een tijd van fikse bezuinigingen en uitgaven voor andere projecten die hard nodig zijn in de Maasstad.

De nieuwe Kuip moet volgens het gepresenteerde plan in 2018 worden opgeleverd. Dat is erg kort dag. Wil er spoedig een nieuwe Kuip komen dan is eerder een wat minder ambitieus plan nodig.

terug naar overzicht items

 

Marianne Vos wint ook de Ronde van Vlaanderen

Met haar overwinning in de Ronde van Vlaanderen vervolmaakt Marianne Vos haar rijke erelijst. Vlaanderens Mooiste sierde namelijk nog niet op haar palmares. Het is het vullen van een leemte van haar al zeer imposante erelijst.

Marianne Vos rijdt een sterke en tactische wedstrijd. In de grootste Vlaamse klassieker komt zij gezwind over de heuvels van de Vlaamse Ardennen. Uiteindelijk gaat zij in een kleine kopgroep naar de eindstreep en wint de eindsprint. Marianne Vos verwijst haar landgenote Ellen van Dijk en de Zweedse Emma Johansson respectievelijk naar de tweede en derde plaats. De sterke Italiaanse Elisa Longo Borghini eindigt als vierde. Op gepaste afstand volgen de overige rensters. In de top tien van de uitslag van de Ronde van Vlaanderen eindigen nog meer Nederlandse rensters. Annemiek van Vleuten wordt vijfde, Adrie Visser zesde, Anna van der Breggen zevende, Loes Gunnewijk achtste en Kirsten Wild legt beslag op de tiende plaats. Wat een Nederlandse suprematie!

Met haar overwinning in de Ronde van Vlaanderen bewijst Marianne Vos andermaal dat zij in het wielrennen oppermachtig en veelzijdig is. Niet alleen in grote ronden, maar ook in zware klassiekers zegeviert zij. Ook is Marianne meermaals succesvol in de nationale titelstrijd en triomfeert zij op wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Marianne domineert op de weg, in het veld en op de baan. In het mountainbiken ziet zij een nieuwe uitdaging. Haar eerste ervaringen in deze discipline zijn hoopvol en opnieuw verlegt Marianne Vos haar grenzen.
Het is in de wielerwereld een unicum dat een vrouw zoveel realiseert op het brede terrein van de wielersport. Marianne Vos heeft dan ook een indrukwekkend en ijzersterk imago. Zij is waarlijk een uitermate kostbare diamant in de sport.

terug naar overzicht items

 

 

 HOME